10. december 2020

OK21: Økonomisk usikkerhed og forsigtige tilnærmelser

Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand gennemgår i en ny analyse forventningerne til OK21. Rapporten beskriver parternes vigtigste dagsordener og giver bud på, hvorvidt vi ender med et vedligeholdelses-, udviklings- eller konfliktscenarie.

Corona-pandemien har betydet en økonomisk krise, som vil få konsekvenser for OK21. Den største udfordring kan meget vel blive at ’ramme økonomien rigtigt’ og undgå en situation som ved OK08, hvor høje lønstigninger blev en klods om benet for de efterfølgende overenskomstfornyelser.

Ud over den aktuelle økonomiske usikkerhed, står den offentlige sektor også overfor strukturelle udfordringer i form af en aldrende befolkning med stigende plejebehov og en arbejdsstyrke med mange kvinder og høj anciennitet, der ofte trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet.

Den politiske kontekst er ændret siden OK18. Den socialdemokratiske mindretalsregering har løsnet op for den stramme budgetpolitik og har etableret en ny statslig arbejdsgiver med en mere samarbejdsorienteret linje.

Forhandlinger under en Corona-krise

Med en smal økonomisk ramme i sigte er det oplagt at forudse et vedligeholdelsesforlig, der sikrer reallønnen, men som ikke initierer noget egentligt nyt eller for alvor tager hånd om de udfordringer, som parterne hver især anser som de væsentligste. Hvis løn, som under OK18, tager rigtig meget tid og energi, kan også det trække i retning af et vedligeholdelsesforlig. En ekstrem version af vedligeholdelsesscenariet er et forlig med en et-årig periodelængde.

Jo bedre økonomi, jo større sandsynlighed for et udviklingsforlig. Men det er ikke alt, der koster penge, og noget af det, der gør, kan der i første omgang afsættes mindre beløb af til, som så kan øges ved senere overenskomstrunder. Det kunne være i relation til nogle af de ovenfor nævnte emner, herunder ikke mindst arbejdskraftudfordringen. Nødvendige forudsætninger for at OK21 resulterer i et udviklingsforlig er en periodelængde på mere end ét år, og at ikke al tid og energi går til løn og økonomisk ramme. 

Med generelt forsigtige udspil og tilkendegivelser fra parterne, hvor emner med konfliktpotentielle er fraværende, med manglende lyst til at gentage et konfliktfyldt forløb som i 2018, med en ny statslig mere samarbejdsorienteret arbejdsgiver, og med Corona, der ligger en dæmper på konfliktlyst og konfliktmuligheder, fremstår konfliktscenariet ikke som særligt sandsynligt.

Læs hele rapporten ’Økonomisk usikkerhed og forsigtige tilnærmelser - forventninger til OK21’ af Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand.

Følg forhandlingerne på FAOS’ OK21 temaside.

Emner