20. februar 2020

Vilkår for servicemedarbejdere i private hjem

I en ny national rapport beskriver og analyserer Mikkel Mailand og Trine P. Larsen løn og arbejdsforhold og reguleringen heraf for beskæftigede inden for service i private hjem (personal household service) - med et særligt fokus på rengøring og ældrepleje.

De væsentligste konklusioner i rapporten er:

1) Med hensyn til sektoren generelt udgør offentligt finansieret service i Danmark en væsentlig del af service i private hjem, også selvom det er blevet vanskeligere at blive visiteret til den offentlige service inden for de senere år. Den private-formelle type af service i private hjem er også omfattende, mens det inden for projektets rammer ikke har været muligt at fastsætte størrelsen af den privat-uformelle type. 

2) Danmark har en omfattende lovgivning, der direkte eller indirekte regulerer serviceydelser i private hjem. Men Danmark har ikke ratificeret ILO's konvention 189 om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere, hvilket hovedsageligt skyldes frygt for unødvendig indblanding i den danske regulering. De kollektive aftaler indeholder en mindst lige så vigtig del af reguleringen af de beskæftigedes løn og arbejdsvilkår, som lovgivningen udgør.

3) Arbejdsmarkedets parter har udviklet en række initiativer for forbedring løn og arbejdsvilkår med relevant for service i private hjem, omend kun få af initiativerne er begrænset til denne gruppe. Mange af disse initiativer knytter sig til de kollektive overenskomster.

4) På grund af overlap mellem rengøring og ældrepleje udviser de to områder en del ligheder. Men de privat-formelle og privat-uformelle typer af serviceydelser i private hjem er mere udbredte inden for rengøring end inden for ældreplejen. Løn og arbejdsvilkår er generelt bedre i ældreplejen, hvor der også er færre selvstændige og færre på marginal deltid end i rengøring. På begge områder har der fundet en stigning i arbejdsbelastningen sted for de beskæftigede, der leverer serviceydelser i private hjem.  

Læs hele rapporten 'Personal Household Service Quality project - national report Denmark' af Mikkel Mailand og Trine P. Larsen.

Læs projektets komparative rapport 'PHS-QUALITY Project - Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services Sector'.