22. februar 2021

Traditionelle fagforeninger taber terræn

Ny rapport har analyseret danske fagforeningers medlemsudvikling fra 2000-2018. Analysen viser, at den samlede arbejdstagerorganisering har været faldende i perioden, og at de traditionelle fagforeninger samtidig taber terræn i forhold til de ideologisk alternative fagforeninger.

Flere europæiske lande har oplevet drastiske fald i organisationsgraderne, hvilket har eroderet parternes indflydelse på arbejdsmarkedsreguleringen og deres evne til at håndhæve denne regulering. Faldet i organisationsgraden har været langt mere moderat i Danmark, men udviklingen over de seneste to årtier kan dog give anledning til bekymring og diskussion om den danske models fremtid.

Den danske models styrke beror på høje organisationsgrader på både arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Arbejdstagernes organisering er både med til at sikre modellens legitimitet og effektivitet, ligesom den er afgørende for deres styrke i de kollektive forhandlinger.

Faldende arbejdstagerorganisering

Analysen viser, at den samlede arbejdstagerorganisering har været faldende i perioden, og at de traditionelle fagforeninger samtidig taber terræn i forhold til de ideologisk alternative fagforeninger. Analysen viser således, at de traditionelle fagforeningers faldende organiseringsgrad skyldes tre forskellige bevægelser: 1) tab af medlemmer til de alternative organisationer, 2) tab af medlemmer til manglende organisering og 3) et øget antal uorganiserede lønmodtagere, der er komme ind på arbejdsmarkedet.

Notatet trækker på to forskellige metoder til at opgøre organisationsgraden. De to metoder viser samme tendens i udviklingen, men forskelle i hvor kraftig denne udvikling er. Forskelle mellem og anvendelighed af de to metoder diskuteres i rapporten.

Læs hele rapporten ’Lønmodtageres faglige organisering 2000-2018’ af Jens Arnholtz og Steen E. Navrbjerg.

Emner