14. maj 2018

Social sikring af atypisk ansatte

Rapporten ‘Hybrid work – social protection of atypical work in Denmark’ indeholder besvarelser fra et spørgeskema om social sikring i Danmark, med særligt fokus på såkaldt ’atypisk beskæftigede’. Spørgeskemaet fokuserer på social sikring forbundet med fem typer af risici: Ledighed, sygdom, handicap, forældreskab og alderdom.  

På baggrund af besvarelsen opsummeres fem generelle udviklingstendenser for social sikring i Danmark: 1)  Ydelserne er i stigende grad gjort afhængig af indkomst, beskæftigelsesstatus og overenskomstdækning. 2) Der er opstået stigende diversitet i typer og niveauer af ydelser. 3) ’Det skal kunne betale sig at arbejde’ tilgangen har spredt sig, i nogle tilfælde kombineret med mere større fokus på aktivering. 4) Strammere optjeningsregler og andre barrierer – med risiko for forældreskab som en undtagelse. 5) Et begyndende fokus på atypisk beskæftigede.  

De fem udviklingstendenser påvirker forskellige grupper af medarbejdere i forskellig grad og bidrager i nogle tilfælde til at løse de udfordringer, de står over for med hensyn til adgang til social sikring, mens de i andre tilfælde bidrager til udfordringerne. De særligt udfordrede er dem, der arbejder på kanten af arbejdsmarkedet såvel som arbejdstagere med andre ansættelsestyper end permanente fuldtidsjobsstillinger. Disse grupper omfatter selvstændige uden ansatte, deltidsansatte med lavt timetal, vikarer, tidsbegrænsede ansatte samt beskæftigede på digitale platforme og ansatte med nul-timers kontrakter. At ydelserne i stigende grad er gjort afhængige af indkomst, beskæftigelsesstatus og overenskomstdækning gør det vanskeligere for disse grupper at få adgang til fuld social beskyttelse.

På den ene side har tilvejebringelsen af social ydelser via overenskomsterne i nogle tilfælde kompenseret for de sociale ’beskyttelsesgab’, der er skabt i lovgivningen om social beskyttelse. På den anden side udgør inddragelsen af ​​sociale ydelser i kollektive aftaler også udfordringer med hensyn til social beskyttelse for danske statsborgere, da kollektive aftalte sociale ydelser kun gælder for medarbejdere, der er omfattet af kollektive overenskomster.

Studiet blev udført af Trine Pernille Larsen og Mikkel Mailand fra FAOS.

Læs hele rapporten ‘Hybrid work – social protection of atypical work in Denmark’