9. august 2023

Fastansattes solidaritet med atypisk ansatte

Ny artikel

I hvilket omfang agerer ordinært ansatte solidarisk med atypisk ansatte? Det har Christian Lyhne Ibsen m.fl. set nærmere på i en ny artikel, der analyserer strejken mellem United Autoworkers og General Motors (GM) i USA og konkluderer, at fastansatte generelt var solidariske med atypisk ansatte, men at solidariteten havde sine grænser, når det kom til afstemning om forhandlingsresultatet.

Demonstration
Foto: Colourbox

Med unikke survey data fra United Auto Workers’ medlemmer under strejken i 2019 med General Motors i USA har Christian Lyhne Ibsen m.fl. analyseret fastansattes solidaritet med atypisk ansatte. På trods af en generel høj grad af solidaritet viser analysen, at fastansatte med længere anciennitet udviste mindre solidaritet med atypisk ansatte, og at de er mere tilbøjelige til at strejke på grund af materielle egeninteresser end af solidaritetshensyn. Ligeledes viser analysen, at fastansattes stemmeafgivning om forhandlingsresultatet handlede mere om ​​egeninteresse end solidaritet med atypiske ansatte, og at de derfor stemte ja til overenskomsten, selvom den ikke indeholdt fagforeningens oprindelige krav om forbedringer af de atypiske ansattes ansættelsesforhold.

Resultaterne understøtter dermed andre undersøgelser, der har påpeget, at fastansatte primært strejker og stemmer ud fra deres egeninteresse. I artiklen diskuteres disse resultater i lyset af insider/outsider-teori og fagforeningsstrategi-litteraturen.

Læs hele artiklen 'Solidarity with atypical workers? Survey evidence from the General Motors versus United Auto Workers strike in 2019' af Carla Lima Aranzaes, Christian Lyhne Ibsen, Philip S. DeOrtentiis og Maite Tapia, publiceret i British Journal of Industrial Relations, juli 2023.

Emner