Temaside om faglig organisering og a-kasser

Faglig organisering og a-kasser

I de senere år har FAOS publiceret en række artikler mv., som omhandler udviklingen hos de faglige organisationer og a-kasserne. Nedenunder finder du en liste over publikationerne. Listen er opstillet i omvendt kronologisk rækkefølge med den seneste publikation først.

Forhandling og Facebook
Nana Wesley Hansen og Mark Friis Hau
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Maj 2022

Innovative union services and non-standard workers in Denmark - National report in the Breakback project
Trine P. Larsen, Anna Ilsøe and Emma S. Bach
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Januar 2022

Lønmodtageres faglige organisering 2000-2018
Jens Arnholtz og Steen E. Navrbjerg
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Februar 2021

Social Democratic Trade Unions in the Knowledge Economy: Challenges, Pathways and Dilemmas
Christian Lyhne Ibsen
Artikel i Comparative Social Research, Vol. 35.
Publiceret af Emerald Publishing Limited
Januar 2020

Aftalemodeller i den europæiske jern- og metalindustri (Delrapport 1)
Trine P. Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2019

De finansielle rammer for arbejdsmarkedets parter i den europæiske jern- og metalindustri (Delrapport 2)
Trine P. Larsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2019

The creation and future of the new Danish trade union confederation 
Søren Kaj Andersen og Nana Wesley Hansen
Artikel i Transfer: European Review of Labour and Research
Juli 2019

'The effects of union mergers and internal restructuring: a bottom-up perspective by Danish shop stewards'
Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen
Artikel i Industrial Relations Journal
Oktober 2018

Social Customs and Trade Union Membership: A Multi-Level Analysis of Workplace Union Density Using Micro-Data
Christian Lyhne Ibsen, Jonas Toubøl og Daniel Sparwath Jensen
Artikel i European Sociological Review, Vol. 33, Issue 4
August 2017

Diverging Solidarity: Labor Strategies in the New Knowledge Economy 
Christian Lyhne Ibsen og Kathleen Thelen
Artikel i World Politics
Juni 2017

Trade union revitalisation: Where are we now? Where to next? 
Christian Lyhne Ibsen og Maite Tapia
Artikel i Journal of Industrial Relations
Februar 2017

LO-dokumentation nr. 1 2015. Tema: Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere
Jonas Toubøl, Christian Lyhne Ibsen, Daniel Sparwath Jensen og Anton Grau Larsen
Rapport udgivet af Landsorganisationen i Danmark
November 2015

Fald i organisationsgraden igen, igen
Christian Lyhne Ibsen, Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Artikel på faos.dk
December 2015

Fald i organisationsgraden igen
Christian Lyhne Ibsen, Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Artikel på faos.dk
Maj 2014

Dealing with Alternatively Organized Workers: Recruitment and Retention Strategies among Danish Shop Stewards
Anna Ilsøe
Artikel i Nordic journal of working life studies, volume 3, nr. 4
November 2013

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk
Jesper Due, Christian Lyhne Ibsen og Jørgen Steen Madsen
Artikel på faos.dk
April 2013

Gul eller Rød? Indførslen af frit valg på organisationsmarkedet
Christian Lyhne Ibsen
Artikel i Økonomi og Politik, årgang 86, nr. 1
April 2013

Matching Danish Shop Stewards' Service Demands - Union Strategies and Mergers over a Decade
Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen
Paper til CRIMT-konferencen, Montreal, Canada
Oktober 2012

Importing Low Density Ideas to High Density Revitalisation
Jens Arnholtz, Christian Lyhne Ibsen og Flemming Ibsen (CARMA, Aalborg Universitet)
Paper til ILERA World Congress 2012, Philadelphia, USA
Juli 2012

Dealing with unorganised workers in organised settings - experiences and strategies among Danish shop stewards
Anna Ilsøe
Paper til ILERA World Congress 2012, Philadelphia, USA
Juli 2012

LO's andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.
Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Christian Lyhne Ibsen
Artikel på faos.dk 
Maj 2012

Hvor melder de sig ind?
Christian Lyhne Ibsen
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Maj 2012

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen
Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Christian Lyhne Ibsen
Artikel på faos.dk
Marts 2012

Se tidligere publikationer om faglig organisering og a-kasser