8. juni 2017

Danske og svenske fagbevægelser forfølger forskellige former for solidaritet

Fagbevægelser i vestlige lande udfordres af et stadigt mere fragmenteret arbejdsmarked som følge af overgangen fra industrisamfundet til videnssamfundet. Flere forskere har antydet, at social og økonomisk lighed i fremtiden afhænger af skabelsen af nye politiske koalitioner mellem politiske grupper fra både den nye og gamle økonomi. Christian Lyhne Ibsen fra FAOS har sammen med Kathleen Thelen fra MIT/Political Science skrevet artiklen Diverging Solidarity: Labor Strategies in the New Knowledge Economy, som netop er udkommet i tidsskriftet, World Politics. I artiklen undersøges udviklingen i Danmark og Sverige – to lande, der stadig repræsenterer en mere solidarisk form for kapitalisme. Forfatterne viser, at fagforeningerne i de to lande bruger forskellige strategier til at opnå solidaritet – og dermed også forfølger forskellige former for solidaritet. Den danske strategi tilsigter lighed i lønmodtagernes muligheder for at klare sig på arbejdsmarkedet ved rettigheder til uddannelse, hvorimod den svenske i højere grad tilsigter efter lighed i løn på tværs af faggrænser og brancher. Artiklen undersøger, hvordan de forskellige strategier er opstået og udforsker strategiernes konsekvensker for løn og arbejdsvilkår. På baggrund af analysen, diskuterer artiklen til sidst de svære beslutninger fagbevægelser i den industrialiserede verden står over for i øjeblikket.  

Artiklen Diverging Solidarity: Labor Strategies in the New Knowledge Economy er bragt i World Politics, 7. juni 2017.

Læs artiklen her 
(kræver login)