27. februar 2017

Sådan kæmper fagbevægelsen for overlevelse

Fagforeninger i den vestlige verden har igennem de seneste tre årtier kæmpet med en række udfordringer, som faldende medlemstal, mindsket politisk indflydelse og dalende overenskomstdækning. Christian Lyhne Ibsen fra FAOS har sammen med Maite Tapia fra Michigan State University, USA skrevet artiklen: Trade union revitalisation: Where are we now? Where to next? Artikel belyser den internationale forskning i fagforeninger, der prøver at løse disse udfordringer ved såkaldte revitaliseringsstrategier. Artiklen fremhæver tre trends. For det første bruger forskellige landes fagforeninger i stigende grad de samme revitaliseringsstrategier – i særdeleshed den såkaldte ’organizer’-strategi, der har til formål at vende medlemsudvikling og få flere og mere aktive medlemmer. For det andet viser forskningen, at ingen af de brugte strategier har været entydigt effektive. Selvom fagforeningerne prøver at tilpasse sig nye omgivelser, hvor relationerne til både arbejdsgiverne og det politiske system er svækkede, så viser forskningen, at fagforeninger til stadighed er afhængige af tidligere tiders institutionelle rammer, som ofte var oprettet sammen med staten og arbejdsgiverne. For det tredje er særligt de angelsaksiske fagforeninger begyndt at orientere sig imod koalitionsdannelse med andre organisationer, for eksempel ngo’ere,  for at kompensere for disse fagforeningers tab af magt. Koalitionsstrategien har vist sig effektiv i en del tilfælde og understreger, at fagforeninger kan genvinde noget af det tabte, hvis de formår at genopfinde deres aktions- og kampagneformer i samarbejde med andre organisationer. 

Artiklen er bragt i Journal of Industrial Relations, februar 2016
Læs artiklen (kræver login)