9. februar 2021

Traditionelle fagforeningers udfordringer i vidensøkonomien

I en ny artikel analyserer Christian Lyhne Ibsen de udfordringer, de traditionelle socialdemokratiske fagforeninger står overfor i fremtiden. Udviklingen i vidensøkonomien kan fundamentalt ændre den sociale struktur på arbejdsmarkedet og således udfordre tilslutningen og opbakningen til traditionelle fagforeninger.

Socialdemokratiske fagforeninger har uden tvivl været en af ​​de mest succesrige arbejderorganisationer i moderne historie. Gennem kollektive forhandlinger og politisk indflydelse har denne type foreninger været effektive til at omfordele gevinsterne fra markedsøkonomien. I denne artikel gennemgår Christian Lyhne Ibsen de udfordringer, veje og dilemmaer som socialdemokratiske fagforeninger står over for i vidensøkonomien. I lighed med industrialisering har vidensøkonomien potentialet til fundamentalt at ændre den sociale struktur, som fagforeninger byggede deres magtressourcer på.

Der er tre store og indbyrdes forbundne udfordringer: 1) teknologisk forandring, 2) nye socio-politiske koalitioner og 3) at bibeholde relationer til arbejdsgivere. Med fokus på Danmark og Sverige argumenteres der for, at disse tre udfordringer rammer ned i kernen i de socialdemokratiske fagforeninger, da de kan underminere evnen til at omfatte hele arbejdsmarkedet på grund af polarisering eller opgradering af jobs.

Artiklen skitserer tre mulige strategier til at løse udfordringerne: 'den radikale', 'den akademiske' og 'den gamle skole'. 'Den radikale' indebærer et skarpere fokus på at bekæmpe usikre arbejdsvilkår med andre midler end kollektive forhandlinger. 'Den akademiske' indebærer fokus på uddannelse og løft af alle erhvervsgrupper. 'Den gamle skole' indebærer tilpasning af princippet om kollektive forhandlinger til nye typer virksomheder og erhverv, mens man holder sig til den reguleringsform, man plejer. Det argumenteres for, at ingen af ​​strategierne kan løse udfordringerne alene, men at nøglen til succesen for alle ​​strategierne er et højt niveau for mindstelønnen, da dette vil medføre investeringer i uddannelse på lavtlønsområder.

Læs hele artiklen 'Social Democratic Trade Unions in the Knowledge Economy: Challenges, Pathways and Dilemmas’ af Christian Lyhne Ibsen i Comparative Social Research, Vol. 35. Publiceret af Emerald Publishing Limited.

Emner