13. maj 2014

Fald i organisationsgraden igen

Artikel af Christian Lyhne Ibsen, Jesper Due og Jørgen Steen Madsen

Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år – på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt i LO forbundene, men også i FTF. 

LO’s medlemsforbund oplever det største medlemstab på lidt over 27.000 medlemmer. Dermed får man et billede af en fortsat tendens med færre medlemmer i LO’s medlemsforbund fra tidligere år, men det ser dog også ud til, at faldet er mindre end forrige år, hvor det har været på godt 40.000 og 45.000 i henholdsvis 2012 og 2011. Det er særligt 3F og HK, der står for medlemstilbagegang – disse to forbund har henholdsvis 15.000 og 6.000 færre medlemmer i forhold til sidste år.

Hos de ideologisk alternative stiger medlemstallet derimod, men primært pga. fremgang hos JOB Tryghed. AC oplever også fremgang – selv når man fratrækker Ingeniørforeningen, som er kommet tilbage til AC.

Læs hele artiklen (pdf)