15. marts 2012

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

Artikel af Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Christian Lyhne Ibsen

Trods et fortsat relativt højt arbejdsløshedsniveau og fortsatte krisetendenser er de danske a-kassers tab af medlemmer fortsat i 2011 i samme tempo som året før, dvs. et fald på godt 10.000, så der i alt pr. 1.1. 2012 var 2.041.040 dagpengeforsikrede. Dermed er det samlede medlemstal yderligere faldet under det hidtidige lavpunkt 1. januar 2009, hvor der var 2.058.623 medlemmer.

Da arbejdsstyrken samtidig er gået ned, er de dagpengeforsikredes andel af den samlede arbejdsstyrke blevet en anelse større end året før. Den er vokset fra 70,1 til 70,5 pct. Det er fortsat langt fra det hidtidige topniveau i midten af 1990’erne, hvor næsten 80 pct. var forsikrede. Faldet fra dette niveau frem til krisen i løbet af 2008 forekommer logisk. Den stærkt reducerede arbejdsløshedsrisiko gjorde medlemskab af en a-kasse mindre attraktivt. Men den bemærkelsesværdige tendens siden starten på krisen er, at den øgede risiko kun marginalt har påvirket antallet og andelen af forsikrede. Der er tale om ren stagnation. Opstramningerne af dagpengesystemet – i form af en halvering af dagpengeperioden fra fire til to år og en fordobling af genoptjeningsperioden fra seks til 12 måneder – kan have spillet en rolle. Det samme gælder usikkerheden omkring efterlønnens fremtid.

Bag den generelle udvikling gemmer sig en fortsat langsigtet tendens til et kontinuerligt fald i LO-forbundenes a-kasser og en samtidig stærk vækst i medlemstallet i de ideologisk alternative eller såkaldt gule a-kasser.

Læs hele artiklen (pdf)