22. april 2013

Stigning i organisationsgraden for andet år i træk

Artikel af Christian Lyhne Ibsen, Jesper Due og Jørgen Steen Madsen

Det samlede medlemstal i de faglige organisationer i Danmark er steget fra 1. januar 2012 til 1. januar 2013. Der er kommet ca. 40.000 flere medlemmer i løbet af et år. Dette afspejles også i en stigning i organisationsgraden inden for det sidste år fra 67,2 procent af arbejdsstyrken (ekskl. selvstændige) til 69,4 procent. Dermed fortsætter tendensen fra sidste år, hvor medlemstallet og organisationsgraden også steg en smule. Dette skal dog sammenholdes med et fald i arbejdsstyrken, hvilket alt andet lige vil have en positiv effekt på organisationsgraden.

Den store overraskelse er, at LO’s medlemsforbund samlet oplever en markant stigning på ca. 22.000 medlemmer. Det er overraskende, fordi de seneste mange år har budt på støt tilbagegang. Således stiger organisationsgraden, ekskl. de ideologiske alternative, også for første gang i vores opgørelses historie. Årsagen til fremgangen er dog højst sandsynligt en ny opgørelsesmetode i LO, hvor man tæller medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning i stedet for kontingentbetalende medlemmer. Ser man på bruttotallene, er der stadig tilbagegang til LO’s medlemsforbund i løbet af året. Derfor skal man være varsom med at tolke stigningen i den faglige organisering, og vi må vente til næste år, når vi har fået flere tal med LO’s nye opgørelsesmetode.

Ser man på de andre grupperinger, har der i løbet af året været fremgang til AC-organisationerne, lederne og de ideologisk alternative organisationer. Derimod har FTF-organisationerne haft tilbagegang, og der er status quo for organisationerne uden for hovedorganisationerne.

Læs hele artiklen (pdf)