14. december 2015

Fald i organisationsgraden kan skabe negative spiraler

Ny analyse fra FAOS viser, at stadig færre lønmodtagere melder sig ind i en fagforening. Det kan skabe negative spiraler for organiseringen af arbejdsmarkedet, for jo lavere organisationsgraden er, jo sværere er det for fagforeningerne at få nye medlemmer.

Tallene er beskrevet i en netop offentliggjort rapport som FAOS har lavet for LO. Det er FAOS-forskerne Christian Lyhne Ibsen og Jonas Toubøl, der sammen med to medforfattere står bag de opsigtsvækkende tal.
I rapporten har forskerne opdelt arbejdsmarkedet i segmenter – et segment skal forstås som et underarbejdsmarked, indenfor hvilke lønmodtagere ofte skifter stillinger. Et segment rummer for eksempel både tjenere, bartendere og pædagogmedhjælpere, da tjenere ofte skifter til jobs indenfor pædagogik og vice versa.
Nogle af segmenter (Restauration/hotel, 33 %, Butik/levering, 32 % og Kontor, 40%)  har en  LO-organisationsgrad, der er bemærkelsesværdigt lav. Dog viser analysen, at FTF- og AC-organisationerne vinder noget frem indenfor kontor.
Samtidig er der segmenter, hvor LO-organisationerne tidligere var stærke, men hvor LO-organisationsgraden er blevet faretruende lav. Det drejer sig blandt andet om transport, pedel/rengøring og personlig pleje, hvor omkring 54 procent er medlem af en LO-fagforening.

Rapporten bidrager med ny og mere præcis viden om, hvordan den faglige organisering har udviklet sig fra 1995 til 2012. Den afslutter samtidig det LO-finansierede forskningsprojekt Det mobile danske arbejdsmarked og organisering af lønmodtagere, der har til formål at udvikle den eksisterende viden om årsager til tilvalg eller fravalg af fagforeningsmedlemskab med særligt fokus på betydningen af arbejdsmarkedsmobilitet.  

Rapporten rummer fem analyser.
Analyse 1: Udviklingen i segmenternes organisationsgrader
Analyse 2: Tre casestudier af udvalgte segmenter
Analyse 3: Organisering og jobskift inden for og imellem segmenter
Analyse 4: De unge, første job og organisering
Analyse 5: Arbejdspladsens betydning for organisering

Læs hele rapporten her