Gul eller Rød? Indførslen af frit valg på organisationsmarkedet – Københavns Universitet

FAOS > Nyheder > Gul eller Rød? Indførs...

16. april 2013

Gul eller Rød? Indførslen af frit valg på organisationsmarkedet

Artikel af Christian Lyhne Ibsen

Siden 2000 har de gule organisationer haft en medlemsvækst på 321 procent. I samme periode har LO-organisationerne mistet over en fjerdedel af sine medlemmer. Med andre ord er de overenskomstbærende fagforeninger inden for LO-familien i dyb krise. En del af forklaringen er indførslen af frit valg på organisationsmarkedet med loven om tværfaglige a-kasser fra 2002.

Ved hjælp af en multivariat logistisk regressionsanalyse af de danske registerdata over lønmodtagerne belyses i denne artikel forholdet mellem en række beskæftigelsesmæssige, personlige og økonomiske variable og medlemskab af enten gule eller LO-organisationer. Analysen viser, at eksempelvis lavere indkomst, gæld og arbejde i det private bidrager relativt positivt til sandsynligheden for gult medlemskab, hvorimod effekterne er negative for LO-medlemskab. Derimod virker eksempelvis faglige uddannelser samt arbejde på større virksomheder i LO-organisationernes favør, hvorimod effekterne er negative for gult medlemskab.

Artiklen er publiceret i Økonomi og Politik, årgang 86, nr. 1, april 2013.