16. april 2013

Gul eller Rød? Indførslen af frit valg på organisationsmarkedet

Artikel af Christian Lyhne Ibsen

Siden 2000 har de gule organisationer haft en medlemsvækst på 321 procent. I samme periode har LO-organisationerne mistet over en fjerdedel af sine medlemmer. Med andre ord er de overenskomstbærende fagforeninger inden for LO-familien i dyb krise. En del af forklaringen er indførslen af frit valg på organisationsmarkedet med loven om tværfaglige a-kasser fra 2002.

Ved hjælp af en multivariat logistisk regressionsanalyse af de danske registerdata over lønmodtagerne belyses i denne artikel forholdet mellem en række beskæftigelsesmæssige, personlige og økonomiske variable og medlemskab af enten gule eller LO-organisationer. Analysen viser, at eksempelvis lavere indkomst, gæld og arbejde i det private bidrager relativt positivt til sandsynligheden for gult medlemskab, hvorimod effekterne er negative for LO-medlemskab. Derimod virker eksempelvis faglige uddannelser samt arbejde på større virksomheder i LO-organisationernes favør, hvorimod effekterne er negative for gult medlemskab.

Artiklen er publiceret i Økonomi og Politik, årgang 86, nr. 1, april 2013.