18. december 2015

Ny analyse beskriver fald i organisationsgrad


Det samlede medlemstal i de faglige organisationer i Danmark steg en smule fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015. Medlemsfremgangen er dog moderat, da der er kommet 3.886 flere medlemmer i løbet af et år. Selvom antallet af medlemmer er steget med omkring 4.000 medlemmer, er den samlede organisationsgrad faldet med 1,5 procentpoint til 67,7 % per 1. januar 2015. Faldet skyldes formentlig, at den store stigning i arbejdsstyrken ikke er slået igennem i tilsvarende stor stigning i antallet af nye medlemmer.

LO taber
Der er igen i år medlemstab hos LO’s medlemsforbund. I år er medlemstabet på lidt over 23.000 medlemmer. Dermed får vi et billede af en fortsat tendens med færre medlemmer i LO’s medlemsforbund fra tidligere år, men det ser dog også ud til, at faldet er mindre end sidste år, hvor det var på godt 27.000. Det er særligt 3F og HK, der står for medlemstilbagegang – disse to forbund har hen-holdsvis 11.000 og 6.000 færre medlemmer i forhold til sidste år. Omvendt har Socialpædagogisk Landsforbund haft fremgang på ca. 1.500 medlemmer.

bag analysen står Jesper Due og Jørgen Steen Madsen er professorer emritus og Christian Lyhne Ibsen adjunkt FAOS.

Læs hele analysen her