12. november 2018

Konsekvenser af fagforbunds sammenlægninger og strukturændringer

Ny artikel undersøger, hvordan forbunds sammenlægninger og strukturændringer påvirker serviceniveauet, interesserepræsentationen og tillidsvalgtes muligheder for indflydelse i danske fagforeninger. Forfatterne finder, at  tilfredsheden blandt tillidsvalgte er uforandret, når det gælder kvaliteten i fagforeningernes services, og flere oplever, at fagforeningen tager hensyn til deres faggruppes særinteresser. Derudover oplever flere tillidsvalgte at have fået større indflydelse på den nationale og lokale fagforeningspolitik siden 1998.

Læs hele artiklen 'The effects of union mergers and internal restructuring: a bottom-up perspective by Danish shop stewards' af Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen i Industrial Relations Journal. (kræver login)