22. august 2017

Faglig organisering på arbejdspladsen vigtig for fremtiden

Lektor, Christian Lyhne Ibsen og videnskabelig assistant, Jonas Toubøl fra FAOS – Forskningscenter for arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, har sammen med Daniel Sparwath Jensen bidraget til European Sociological Review med artiklen 'Social Customs and Trade Union Membership: A Multi-Level Analysis of Workplace Union Density Using Micro-Data’.

I artiklen undersøger de effekten af sociale normer, for en af de vigtigste former for kollektiv handlen, medlemskab af fagforeninger. Selvom mange studier har brugt normative teorier til at forklare medlemskab af fagforeninger, har eksisterende studier ikke tilstrækkeligt analyseret de sociale normer på arbejdspladsen. Ved at bruge arbejdspladsens organisationsgrad som proxy for den sociale norm om fagforeningsmedlemskab, forbedrer analysen eksisterende studier, på en række måder.

For det første viser multiniveau-analyse af et stort paneldatasæt fra Danmark, at arbejdspladsens organiseringsgrad har en signifikant positiv effekt på sandsynligheden for, at nyansatte, der tidligere var uorganiserede, melder sig ind i en fagforening. 

For det andet viser nonparametrisk regression, at den funktionelle form for forholdet mellem arbejdspladsens organiseringsgrad og sandsynligheden for de nyansattes tilbøjelighed for at melde sig ind er accelererende. Dette resultat indikerer, at faglig organisering på arbejdspladsen kræver store indledende investeringer for, at skabe selvreproducerende sociale normer om medlemskab af fagforeninger.

For det tredje viser segmenteret regressionsanalyse en betydelig acceleration, omkring 45-65 procent organisationsgrad. I konklusionen diskuterer forfatterne implikationerne af deres studie for fagforeningsstrategier og for forskningen i faglig organisering.

Christian Lyhne Ibsen, Jonas Toubøl og Daniel Sparwath Jensen, Social Customs and Trade Union Membership: A Multi-Level Analysis of Workplace Union Density Using Micro-DataEuropean Sociological Review, Vol. 33, Issue 4, 2017.