30. maj 2012

LO's andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

Analyse af Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Christian Lyhne Ibsen

En ny analyse fra FAOS af udviklingen i fagforeningernes medlemstal og organisationsgraden pr. 1. januar 2012 viser et fortsat fald for LO-forbundenes vedkommende, så LO’s andel af samtlige fagforeningsmedlemmer for første gang nu ligger lige under halvdelen. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem, så de i dag dækker 12 pct. af fagforeningsmedlemmerne.

Den største del af stigningen skyldes dog, at to nye organisationer for første gang har registreret deres medlemstal til Danmarks Statistik. Det er FRIE Funktionærer og JOBtryghed, som til sammen har næsten 27.000 medlemmer. På grund af disse nye registreringer er det samlede antal fagforeningsmedlemmer steget med 8.000 fra 2011 til 2012.

Da arbejdsstyrken samtidig er faldet svagt, er organisationsgraden vokset fra 66,9 til 67.3 pct. Hvis organisationsgraden måles uden de alternative organisationer, der af de øvrige opfattes som en trussel mod aftalesystemet, er tendensen til fald i organisationsgraden dog fortsat. Den er gået fra 60,4 pct. i 2011 til 59,1 pct. i 2012.

Læs hele artiklen (pdf)