Overenskomstforhandlinger

Overenskomstforhandlinger. Foto: Colourbox

Artikler, analyser og rapporter:

Overenskomstforhandlinger er et kerneområde i FAOS' forskning. FAOS har skrevet om tidligere forhandlinger i bøger og artikler, ligesom forskningscenteret jævnligt kommenterer de igangværende forhandlinger og relaterede emner i pressen.

Herunder kan du finde generelle rapporter, analyser og artikler knyttet til OK-forhandlinger:

Script Adaptation: Understanding Continuity in Local Cooperation after Sector-Level Conflict over Teachers' Working Time
Nana Wesley Hansen
Publiceret i tidsskriftet Work, Employment and Society
December 2023

Public sector wage bargaining and the balanced growth model: Denmark and Sweden compared
Christian Lyhne Ibsen, Laust Høgedahl og Flemming Ibsen
Publiceret i European Journal of Industrial Relations
Juli 2023

Stort resultat i stedet for storkonflikt - analyse af OK23
Søren Kaj Andersen, Nana Wesley Hansen og Christian Lyhne Ibsen
FAOS rapport, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Juni 2023

Forligsmuligheder under høj inflation - analyse af optakten til OK23
Søren Kaj Andersen, Nana Wesley Hansen og Christian Lyhne Ibsen
FAOS rapport, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

December 2022

Forhandling og Facebook
Nana Wesley Hansen og Mark Friis Hau
FAOS rapport, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Maj 2022

FH og Den danske model
Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Oktober 2020

Lønsystemer i den offentlige og den private sektor
Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
August 2020

Forligsinstitution og koordinering af aftaleforhandlingerne
Nana Wesley Hansen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
August 2020

Det offentlige aftalesystems historie I-IV
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Firebindsværk publiceret af Syddansk Universitetsforlag
Oktober 2020

Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to control wage and employment conditions
Nana Wesley Hansen, FAOS og Åsmund Arup Seip, Fafo
Artikel i European Journal of Industrial Relations
Maj 2017

Statslige arbejdsgivere mellem politik og voluntarisme i Danmark og Sverige
Nana Wesley Hansen, FAOS
Bidrag til bogen: Den danske model set udefra - komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering
September 2016

Proactive employers and teachers’ working time regulation: Public sector industrial conflicts in Denmark and Norway
Mikkel Mailand, FAOS
Artikel i tidsskriftet Economic and Industrial Democracy (EID)
august 2016

Making sense of employer collectivism - The case of Danish wage bargaining under recession
Christian Lyhne Ibsen, FAOS
Artikel i Journal of Industrial Relations
Juni 2016

Den Danske Model set udefra. Komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering
Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Udgivet af Djøf Forlag, september 2016

OK 2013 og lærerkonflikten – fra forberedelse til lovindgreb
Mikkel Mailand, FAOS
Artikel i Økonomi & Politik - konflikt og politik i den offentlige aftalemodel
December 2015

Fra tjenestemænd til overenskomstansatte – en historisk analyse af konfliktformer i det offentlige aftalesystem
Jesper Due & Jørgen Steen Madsen, FAOS
Artikel i Økonomi & Politik - konflikt og politik i den offentlige aftalemodel
December 2015

De statslige arbejdsgivere i Danmark og Sverige og deres magt
Nana Wesley Hansen
Artikel i Økonomi & Politik - konflikt og politik i den offentlige aftalemodel
December 2015

Employment Relations in Denmark
Jørgen Steen Madsen, Jesper Due & Søren Kaj Andersen
Kapitel i bogen 'International and Comparative Employment Relations - Globalisation, Regulation and Change', Sage Publishing
November 2015

Changes in wage policy and collective bargaining in the Nordic countries – comparison of Denmark, Finland, Norway and Sweden
Søren Kaj Andersen, Christian Lyhne Ibsen, FAOS, Kristin Alsos, Kristine Nergaard & Pekka Sauramo
Kapitel i bogen 'Wage bargaining under the new European Economic Governance', ETUI
August 2015

The Role of Mediation Institutions in Sweden and Denmark after Centralized Bargaining
Christian Lyhne Ibsen, FAOS
Artikel i British Journal of Industrial Relations
August 2015

Det kollektive aftalesystem og udviklingen af fleksibilitet og sikkerhed
Søren Kaj Andersen & Christian Lyhne Ibsen
Kapitel i bogen 'Dansk Flexicurity – fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet', Hans Reitzels Forlag
Maj 2015

Overenskomstforhandlinger under pres - OK2013 i den offentlige sektor
Mikkel Mailand
Udgivet af FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet