Overenskomstforhandlinger i det private 1997

Læs FAOS' analyser af OK 1997:

De kollektive overenskomstforhandlinger i Danmark 1997
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, januar 1997