31. august 2015

Derfor er det danske forhandlingssystem mere stabilt end det svenske

Ny analyse sammenligner det danske og svenske forhandlingssystem

I løbet af 1980’erne og 1990’erne skiftede overenskomstforhandlinger i Sverige og Danmark fra at foregå på hovedorganisationsniveau til at foregå på brancheniveau.
FAOS-forsker Christian Lyhne Ibsen har analyseret forhandlingssystemet i Sverige og Danmark efter tiden med centraliserede forhandlinger på hovedorganisationsniveau. I denne artikel beskriver han blandt andet, hvorfor det svenske forhandlingssystem er mere ustabilt end det danske og undersøger forligsinstitutionens rolle i de to lande.
I begge lande er det i dag industrien, der lægger et niveau for løn- og omkostningsstigninger i forhandlingerne, som de andre områder så følger.
Men for at sikre virksomhederne global konkurrenceevne er det de eksporterende erhverv, der skal lægge niveauet for de andre erhverv.

Teorier, der betoner magtressourcer og koalitioner imellem arbejdsgivere og fagforeninger, er umiddelbart i stand til at forklare overgangen fra centraliserede forhandlinger til det nuværende forhandlingssystem.
For eksempel var det fagforeningernes magtressourcer, der gjorde, at man ikke decentraliserede fuldstændigt til virksomhedsniveau – som set i eks. Storbritannien. Og det var en koalition mellem industriens parter, der sikrede de eksporterende erhvervs rolle i det nye system.

Teorierne er derimod ikke i stand til at forklare forskelle i den indre stabilitet i Sverige og Danmark, når systemerne først er etableret.
Analysen påpeger de to landes forligsinstitutioners vigtige rolle i løsningen af de koordinationsproblemer, der kan opstå i systemet, når andre områder afviger fra industriens niveau for løn- og omkostningsstigninger.

Forligsinstitutionerne er vigtige på grund af deres egenskab til at knytte aftaler fra andre brancher til niveauet i industrien. Evnen til at gøre dette har dog vist sig at være forskellige, hvilket kommer til udtryk ved, at antallet af afvigelser fra industriens niveau er større i Sverige end i Danmark. Dette bevirker, at forhandlingssystemet er mere ustabil i Sverige, hvilket har væsentlige konsekvenser for forhandlingsresultaterne i de to lande.

Artiklen, The Role of Mediation Institutions in Sweden and Denmark after Centralized Bargaining af Christian Lyhne Ibsen, er udgivet i British Journal of Industrial Relations august 2015
Læs hele artiklen her (Kræver login)