15. december 2015

Når konflikter skaber udvikling

Konflikter på det danske arbejdsmarked er dramatiske magtkampe og mediebegivenheder, der udstiller den aktuelle relation mellem lønmodtager og arbejdsgiver. Det er ofte også på baggrund af konflikter, at parterne gør sig vigtige erfaringer, og at aftalesystemet udvikler sig.

Konflikt og politik er temaet på seneste temanummer af tidsskriftet Økonomi & Politik, der er redigeret af FAOS-forsker Nana Wesley Hansen. Flere forskere fra FAOS har desuden bidraget til udgaven med artikler.

Dette temanummer er samtidig det første samlet bidrag til diskussionen om det offentlige aftalesystem efter konflikten på lærerområdet i 2013.

Første del af nummeret rummer fire bidrag der giver konkrete bud på den offentlige aftalemodels udfordringer og fremadrettede udviklingsmuligheder. Bidragene er skrevet af henholdsvis formand for FTF, Bente Sorgenfrey, direktør i DA, Pernille Knudsen, formand for CFU, Flemming Vinther og forhandlingsdirektør i Danske Regioner Signe Friberg Nielsen.

Temanummerets anden del præsenterer fem bidrag fra forskere. Mikkel Mailand analyserer forløbet før, under og efter lærerkonflikten i 2013 og vurderer de samlede konsekvenserne heraf. Dernæst følger en kritisk analyse af konfliktrettens anvendelighed i det offentlige aftalesystem, skrevet af Laust Høgedahl og Flemming Ibsen.

Tredje forskerbidrag er en juridisk analyse af konfliktretten i det offentlige skrevet af Jens Kristiansen.

I det fjerde bidrag præsenterer Jesper Due og Jørgen Steen Madsen en historisk analyse af udviklingen i konfliktretten i overgangen fra tjenestemands- til overenskomstansættelse.

I det sidste bidrag til temanummeret, leverer Nana Wesley Hansen en komparativ analyse af de statslige arbejdsgiveres magt og anvendelse heraf i Danmark og Sverige.

Økonomi & Politik - konflikt og politik i den offentlige aftalemodel
December 2015. 88. årgang. Se fuld indholdsfortegnelse her