8. august 2017

Hvordan agerer staten som offentlig arbejdsgiver i Danmark, Sverige og Norge

Staten som arbejdsgiver i Danmark, Sverige og Norge har sammenlignelig institutionel magt, men måden magten udøves på varierer afhængigt af politiske normer og praksis i landenes overenskomstsystemer. Det viser en analyse af Nana Wesley Hansen og Åsmund Arup Seip, som har undersøgt staternes potentielle magt som arbejdsgivere, og hvordan dette potentiale udøves i praksis i de tre lande. De to forskere gør opmærksom på tre områder, hvor staten udøver magt som offentlig arbejdsgiver: Gennem direkte politisk indgriben, gennem forsøg på at decentralisere lønforhandlingerne i det offentlige og via kontrol med lønudviklingen.

Artiklen ‘Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to control wage and employment conditions’ blev publiceret i European Journal of Industrial Relations, 29. maj 2017.

Læs artiklen her