Kapitel 14. Statslige arbejdsgivere mellem politik og voluntarisme i Danmark og Sverige

Af Nana Wesley Hansen

Nana Wesley Hansen fokuserer i artiklen 'Statslige arbejdsgivere mellem politik og voluntarisme i Danmark og Sverige' på staten som arbejdsgiver og sammenligner denne rolle på tværs af Den Danske Model og Den Svenske Model. Begge arbejdsmarkedsmodeller er voluntaristiske – også på det offentlige område – men det særlige ved staten som arbejdsgiver er, at vilkårene for forhandlingerne i høj grad er politisk bestemt, ligesom forhandlerne kan være politikere eller embedsmænd. Der er derfor risiko for politisk indblanding i aftalemodellen. Artiklen sammenligner udviklingen i de statslige arbejdsgiveres rolle i de to lande over tid og har et særligt fokus på løndannelse. Konklusionen er, at der har været en langt højere grad af decentralisering af løndannelsen på det statslige område i Sverige end i Danmark.

Læs mere om bogen her