19. november 2014

Overenskomstforhandlinger under pres - OK2013 i den offentlige sektor

Bog af Mikkel Mailand

Alle overenskomstfornyelser er særlige, men overenskomstfornyelsen på det offentlige arbejdsmarked i 2013 vil alligevel gå over i historien som én af de mest udsædvanlige. På baggrund af markante arbejdsgiverkrav på undervisningsområderne, var det især her de store slag kom til at stå. Der går en del år imellem, at lockout og lovindgreb anvendes, og det var første gang nogen sinde, at de offentlige arbejdsgivere anvendte lockoutvåbnet uden, at modparten forudgående havde kaldt til strejke.

Bogen beskriver indledningsvis baggrunden for forhandlingsrunden med fokus på blandt andet den smalle vedligeholdelsesoverenskomst på det offentlige område i 2011 og den vedvarende økonomiske krise. Dette bagtæppe rammesætter bogens analyser af forhandlingsprocesser og forlig på tre områder: For det første de generelle overenskomster på det statslige, regionale og kommunale område. Her blev der indgået forlig uden den helt store dramatik. Forløbene kom til at stå i skyggen af undervisningsområderne, men indeholdt alligevel en række interessante elementer. For det andet det gymnasiale område, hvor Gymnasieskolernes Lærerforening hårdt presset valgte at indgå forlig, der betød tabt forhandlingsret til arbejdstid til gengæld for en lønkompensation. For det tredje folkeskoleområdet, hvor Lærernes Centralorganisation sagde nej tak til at indgå forlig som gymnasielærernes, og hvor processen endte med lockout og politisk indgreb efter fejlslagne forsøg på at forlige parterne. Fælles for de to undervisningsområder var, at arbejdsgiverne ville have en ren ledelsesret. De etablerede derfor et meget snævert forhandlingsrum, hvor kun meget begrænsede indholdsmæssige kompromiser var mulige, mens økonomisk kompensation til gengæld godt kunne komme på tale.

Bogen afsluttes med en diskussion af overenskomstrundens betydning for den danske model for arbejdsmarkedsregulering.

Læs bogen (pdf)