Trepartsforhandlinger - før og nu

Tre mennesker fohandler ved et bord

Her kan du finde artikler, rapporter, kronikker og øvrige publikationer, der omhandler trepartsforhandlinger og trepartssamarbejde i Danmark og Europa. Nogle publikationer omhandler også andre emner, og i de tilfælde er de relevante sider eller kapitler anført.

Varme hænder mellem overenskomster og politik: Lønmidler udefra og den danske model
Mikkel Mailand
Artikel i Administrativ Debat
December 2023

Forskere: Regeringens lønindgreb kan slå store skår i fagbevægelsen
Mikkel Mailand & Nana Wesley Hansen
Artikel på altinget.dk
Oktober 2023

Still part of the game - corporatism and political exchanges in two small states
Mikkel Mailand
Publiceret i Industrial Relations
September 2023

Corporatism in Public Policy
Mikkel Mailand
Artikel i Encyclopedia of Public Policy, Springer, Cham
Juni 2023

Trepartsaftaler hjalp Danmark gennem pandemien
Christian Lyhne Ibsen
Analyse i ILO-rapporten 'Peak-level social dialogue and COVID-19: The European experience'
Maj 2022

Kriser leder til trepartsforhandlinger
Mikkel Mailand
Artikel i FAOS Information nr. 1 2021

Corporatism since the Great Recession - Challenges to Tripartite Relations in Denmark, the Netherlands and Austria
Mikkel Mailand
Bog publiceret af Edward Elgar
September 2020

Trepart under og efter krisen
Mikkel Mailand
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
September 2019

Danske trepartsforhandlinger og europæiske samfundsmæssige pagter: En asynkron historie
Mikkel Mailand
Bidrag til bogen: Den danske model set udefra - komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering
September 2016

Trepart over og under radaren - i Danmark og Europa
Mikkel Mailand
Artikel i Administrativ Debat, maj 2016

Trepartsforhandlinger i Danmark og Europa følges ikke ad
Mikkel Mailand
Analyse i FAOS information nr. 1 2016

Trepartsforhandlinger og den danske model II
Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
Baggrundsartikel til Politiken, 12. februar 2016

Den grundige guide til trepart: Hvad, hvorfor og hvordan?
Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
Artikel på politiken.dk, 11 februar 2016

Trepart: Det kan Løkke og co. lære af historien
Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
Artikel på politiken.dk, 12. februar 2016

Mailand: Her er trepartsforhandlingernes historie
Mikkel Mailand
Artikel på altinget.dk, 2. februar 2016

Det kuldsejlede trepartsforløb
Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
Artikel til sommeruniversitet 2015

Trepartsforhandlinger og den danske model I
Jesper Due & Jørgen Steen Madsen
Artikel til sommeruniversitet 2015

Nr. 144: AMP og fremtidens pensionssystem
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, april 2015

Det kuldsejlede trepartsprojekt
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Analyse i FAOS Information nr. 1 2014

Når trepartssamarbejde skaber reformer  
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Publikation udgivet af FAOS og PensionDanmark, København, 2012

OK 2012: Overenskomstforhandlinger i en mellemtid
Søren Kaj Andersen
Analyse i FAOS information nr. 1 2012

OK 2012: Smalle aftaler med fokus på konkurreneevne og tryghed
Søren Kaj Andersen
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, april 2012, side 19

Trepartssamarbejdet gennem tiderne - hvordan, hvornår og hvilke udfordringer
Mikkel Mailand
Artikel på www.faos.dk den 19. oktober 2011

Change and Continuity in Danish and Norwegian Capitalism: Corporatism and Beyond
Mikkel Mailand
Bidrag til antologien The Changing Political Economies of Small West European Countries af Uwe Becker (red.), Amsterdam University Press, 2011

Pragmatiske uvenner
Mikkel Mailand og Christian Lyhne Ibsen
Analyse i Politiken den 20. august 2010

Arbejdsmarkedets parter og de beskæftigelsespolitiske reformer. Indflydelsen i beslutningsprocessens forskellige faser
Mikkel Mailand
Artikel i Samfundsøkonomen nr. 5, november 2009

Forligsmagere og forumshoppere - analyse af OK 2008 i den offentlige sektor
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Bog udgivet ved Djøfs forlag, 2009, kapitel 2

Partsinddragelsen i beskæftigelsespolitiske reformer under VK-regeringen -kontinuitet eller forandring?
Mikkel Mailand
Artikel i Tidsskrift for Arbejdsliv, 10. årgang, nummer 3, oktober 2008

OK2007 og OK2008 - Perspektiver og konsekvenser
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, september 2008

Regulering af arbejde og velfærd - mod nye arbejdsdelinger mellem staten og arbejdsmarkedets parter
Mikkel Mailand
Bog udgivet ved Djøfs forlag, 2008

Regulering af arbejde og velfærd - mod nye arbejdsdelinger mellem staten og arbejdsmarkedets parter
Mikkel Mailand
Bog udgivet ved Djøfs forlag, 2008, kapitel 7

Finn Thorgrimson og Hans Jensen? Hvem topper hitlisten over LO-formænd gennem 100 år?
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Forskningsnotat fra FAOS, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, oktober 2007

Danish activation policy - the role of the normative foundation, the institutional set-up and other drivers
Flemming Larsen og Mikkel Mailand
Bidrag til antologien Reshaping Welfare States and Activation Regimes in Europe af Amparo Serrano Pascual og Lars Magnusson (red.), Peter Lang, februar 2007

Fra storkonflikt til barselsfond: Den danske model under afvikling eller fornyelse
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Bog udgivet ved Djøfs forlag, 2006, kapitel 5-6, 8-10 og 15-17

Dissolving boundaries of collective agreements and welfare state policies - towards new divisions of labour between state and social partners?
Mikkel Mailand
Paper til IREC Conference: The Future of Social Models, Ljubliana, 31. august-2. september 2006

Et tilfældigt sammenfald af særlige omstændigheder: Arbejdsmarkedspensionernes indførelse i 1980'erne
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Bidrag til antologien 13 reformer af den danske velfærdsstat af Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen (red.), Syddansk Universitetsforlag, 2005

The involvement of social partners in active labour market policy - do the patterns fit expectations from regime theories?
Mikkel Mailand
Bidrag til antologien Employment policy from different angels af T. Bredgaard & F. Larsen (red.), Djøfs forlag, København, 2005, side 135-155

Fra magtkamp til konsensus: Arbejdsmarkedspensionerne og den danske model
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
Bog udgivet ved Djøfs forlag, 2003, kapitel 5-6

Den danske model lokalt og regionalt - Konsensus og samarbejde i arbejdsmarkedspolitiske netværk
Mikkel Mailand
Ph.d.-afhandling udgivet ved Djøfs forlag, 2001

Den danske model 
Jesper Due, Carsten Strøby-Jensen og Jørgen Steen Madsen
Bog udgivet ved Djøfs forlag, 1993, kapitel 11 og 13