25. oktober 2022

Trepartsaftaler hjalp Danmark gennem pandemien

Analyse

En ny analyse af Christian Lyhne Ibsen viser, hvordan arbejdsmarkedets parter via en lang række trepartsaftaler var medvirkede til at undgå økonomisk nedsmeltning og massefyringer under Covid-19 pandemien. Analysen indgår i en ILO rapport, der eksemplificerer, hvordan trepartsaftaler har bidraget til at løse udfordringerne på arbejdsmarkeder under pandemien.

Trepartsaftale. Foto: Colourbox
Der blev indgået 14 Covid-relaterede trepartsaftaler under pandemien.

Covid-19 pandemien ansporede en lang række trepartsaftaler i Danmark, der, sammen med hjælpepakker til virksomheder, i høj grad var med til at vi i Danmark undgik økonomisk kollaps og massefyringer. Fremdriften i trepartsforhandlingerne ser ud til at fortsætte. Siden den sidste Covid-19-relaterede aftale i april 2021 har arbejdsmarkedets parter indgået to yderligere aftaler om henholdsvis forældreorlov og en aftale, der skal øge arbejdsudbuddet.

Tidligere forskning har dog vist, at trepartsaftaler mere er et strategisk værktøj, som parterne og regeringen kan gøre brug af, end en institutionaliseret del af den danske arbejdsmarkedsmodel. Det er således en strategisk beslutning, om trepartsforhandlinger vil fortsætte i det nuværende tempo eller vende tilbage til mindre hyppige aftaler. Hvad Covid-19 krisen har lært os, er, at de danske parter er i stand til at indgå aftaler, når det er nødvendigt.

Analysen bygger på officielle dokumenter og data i den danske Covid-19 indsats, samt baggrundsinterviews med repræsentanter for Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Læs hele analysen i ILO rapporten 'Peak-level social dialogue
and COVID-19: The European experience'.

Emner