20. august 2010

Pragmatiske uvenner

Analyse af Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen 

Der er stadig kold luft mellem fagbevægelsen og regeringen efter forårets 'Genopretningsplan' og et trepartssamarbejde om langtidsledige, som fagbevægelsen i 11. time trak sig ud af. I et debatindlæg i søndagens udgave af Politiken stiller LO's formand Harald Børsting således spørgsmål ved Lars Løkkes troværdighed som forhandlingspartner. Men relationen mellem VK-regeringen og fagbevægelsen er før løbet ind i kriser og har igennem hele regeringens levetid været pragmatisk, hvor man kun har fundet sammen om nye tiltag, når man har kunnet se en interesse i det. Relationen, der samlet set har svækket fagbevægelsen, kan groft deles op i tre faser. Disse tre faser er omdrejningspunktet for denne analyse.

Analysen blev bragt i Politiken den 20. august i en revideret udgave.

Download hele analysen (pdf)