25. april 2012

OK 2012: Smalle aftaler med fokus på konkurrenceevne og tryghed

Forskningsnotat af Søren Kaj Andersen

Resultatet af overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked 2012 blev en kriseoverenskomst i den forstand, at lønstigningerne blev små, og at der fra arbejdsgiversiden i det hele taget blev lagt tydelig vægt på at holde løn og omkostninger i ro med henblik på at forbedre konkurrenceevnen.

De aftaler, der her ud over blev indgået, samler sig i vid udstrækning omkring det tryghedstema, som fagbevægelsen allerede op til forhandlingerne havde fremhævet. Det kom her i første række til at handle om seniorordninger og en række uddannelsestiltag på de forskellige forhandlingsområder.

Med de økonomisk smalle overenskomster og et klart ja til forhandlingsresultatet, om end med en historisk lav stemmeprocent, er der nu lagt op til trepartsforhandlinger.

Læs hele forskningsnotatet (pdf)