6. oktober 2023

Trepartssamarbejdet er fortsat robust og hyppigt anvendt

Trepartssamarbejde

I en ny artikel undersøger Mikkel Mailand i hvilket omfang, hvordan og hvorfor trepartsaftaler i Danmark og Holland stadig spiller en rolle på trods af svækkede fagforeninger.

Trepartsaftale
Hyppigheden af trepartsaftaler i Danmark er ikke reduceret. Foto Colorbox

I artiklen undersøger Mikkel Mailand dansk og hollandsk arbejds- og velfærdspolitik i perioden 2008 til 2018 og stiller spørgsmålstegn ved den dominerende opfattelse af europæiske fagforeninger som irrelevante og for svage til trepartssamarbejde- og regulering. Hyppigheden af trepartsaftaler i Danmark og Holland er ikke reduceret, og arbejdsmarkedets parter er stadig i stand til at opnå vigtige indrømmelser i aftalerne. Det undersøges i et ressourceudvekslings-perspektiv, hvad parterne fortsat kan bidrage med i trepartsforhandlinger. Ud over velbeskrevne ressourcer som information og legitimering, viser artiklen, at fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer tilbyder regeringer økonomiske ressourcer og adgang til arbejdspladser. Det er med til at forklare trepartsreguleringens robusthed i de to lande. Derimod viste økonomisk krise sig som den eneste af en række velbeskrevne drivkræfter at have betydning for ændringer over tid i trepartaftalernes hyppighed, idet den økonomiske krise i Holland fremmede brugen af trepartsaftaler.

Læs hele artiklen ‘Still part of the game - corporatism and political exchanges in two small states’ af Mikkel Mailand, publiceret i Industrial Relations, September 2023.

Emner