16. marts 2023

Social dialog om algoritmeledelse

Ny artikel

Trine P. Larsen og Anna Ilsøe m.fl. sætter i en ny artikel fokus på, hvilken rolle overenskomster og medarbejderinddragelse spiller i forhold til algoritmeledelse.

Billede af algoritmer
Udbredelsen af kunstig intelligens (AI) og algoritmiske styringsmekanismer stiller krav til fagforeninger og arbejdsgiverforeninger om at forhandle rammerne for udviklingen. Foto: Colorbox

Stadig flere virksomheder gør brug af kunstig intelligens og algoritmeledelse for at optimere arbejdsprocesser, højne produktiviteten og sikre kvaliteten. Udbredelsen af kunstig intelligens (AI) og algoritmiske styringsmekanismer stiller krav til fagforeninger og arbejdsgiverforeninger om at forhandle rammerne for udviklingen. I en ny artikel ser forfatterne nærmere på, hvilken rolle kollektive overenskomster og medarbejderpræsentation spiller for virksomheders brug af AI og algoritmeledelse. Det sker gennem en komparativ analyse af social dialog på EU-niveau samt i fire lande med forskellige arbejdsmarkedsmodeller – Danmark, Tyskland, Ungarn og Spanien. Analysen viser, at der er bemærkelsesværdige forskelle mellem landene, når det gælder de sociale parters roller, og hvordan de kombinerer eksisterende og nye institutionelle tiltag for at imødegå udfordringerne i AI og algoritmeledelse. Analysen bidrager også til at sætte fokus på begrænsninger i eksisterende institutioner og praksisser i forhold til at håndtere kompleksiteten af de udfordringer, der knytter sig til AI og algoritmisk ledelse. Det kræver institutionel tilpasning og yderligere indsatser på EU-niveau og nationalt plan at understøtte den sociale dialog på området.

Læs hele artiklen ’It takes two to code: a comparative analysis of collective bargaining and artificial intelligence’ af Oscar Molina, Florian Butollo, Csaba Makó, Alejandro Godino, Ursula Holtgrewe, Anna Ilsøe, Sander Junte, Trine Pernille Larsen, Miklós Illésy, Jószef Pap og Philip Wotschack. Publiceret i Transfer: European Review of Labour and Research, marts 2023.

Emner