Anna&Trine Abstract – Københavns Universitet

Kapitel 6. Fleksibilitet gennem stabilitet – institutionaliseringen af lokale arbejdstidsforhandlinger i industrien

af Anna Ilsøe og Trine P. Larsen

Anna Ilsøe og Trine P. Larsen viser i artiklen 'Fleksibilitet gennem stabilitet – institutionaliseringen af lokale arbejdstidsforhandlinger i industrien', hvordan forhandlingerne på virksomhedsniveau har udviklet sig i industrien i Danmark siden 1990’erne. Decentraliseringen op gennem 1990’erne og 2000’erne betød større muligheder for lokale forhandlinger af arbejdstiden inden for rammerne af sektoroverenskomsten. Med udgangspunkt i tre spørgeskemaundersøgelser blandt tillidsrepræsentanter i industrien fra 1998, 2008 og 2010, viser analysen, hvordan der i denne periode er etableret et stabilt virksomhedsbaseret aftalesystem med en generel høj forhandlingsaktivitet og høj grad af tillid mellem de forhandlende parter. Indholdet af arbejdstidsaftalerne varierer dog over tid, hvilket blandt andet afspejler, at aftalesystemet bruges til at tilpasse lokalaftalernes indhold til virksomhedens og medarbejdernes behov.

Læs mere om bogen her