11. januar 2021

Kollektive forhandlinger og risiko for ulighed

Fagforeninger og kollektive forhandlinger betragtes ofte som de vigtigste redskaber til at sikre lige muligheder på arbejdspladsen. Ikke desto mindre kan lokale forhandlinger også skabe ulighed blandt ansatte. En ny artikel undersøger lokale forhandlingers betydning for at sikre lige muligheder blandt ansatte på overenskomstdækkede arbejdspladser i Danmark, Frankrig, Canada og Australien.

Anna Ilsøe, Trine P. Larsen og Steen E. Navrbjerg har bidraget til en artikel, der undersøger samspillet mellem lokale forhandlingsprocesser og (u)lighed på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i casestudier på udvalgte arbejdspladser i Danmark, Frankrig, Canada og Australien giver artiklen eksempler på, hvordan lokale forhandlinger på den ene side bidrager til lige muligheder på arbejdspladsen, men også kan være med til skabe forskellige arbejdsvilkår for bestemte grupper. Nogle grupper af ansatte oplever således, at de måske nok bidrager med en høj grad af fleksibilitet, men i nogle tilfælde nyder mindre sikkerhed og beskyttelse end kollegaer. Artiklen viser endvidere, at risikoen for at nogle medarbejdere arbejder under andre vilkår end deres kolleger, ikke kun ses blandt medarbejdere med en løsere tilknytning til arbejdspladsen, men også blandt virksomhedens kernetropper. De institutionelle rammer lokalt og styrkeforholdet mellem de lokale parter synes at være vigtige faktorer for, hvorvidt den kollektive forhandlingsproces bidrager til ulighed eller lige muligheder blandt de ansatte.

Læs hele artiklen ’Understanding the Dynamics of Inequity in Collective Bargaining: Evidence from Australia, Canada, Denmark and France’ af Anna Ilsøe, Trine P. Larsen, Steen E. Navrbjerg m.fl. (kræver login)

Emner