28. juni 2022

Samarbejdsklima i kølvandet på offentlige organisationsforandringer

Undersøgelse

En ny artikel belyser, hvordan og i hvilket omfang offentlige organisationsforandringer påvirker samarbejdsklimaet i den kommunale sektor. Artiklen tager afsæt i tiden efter Kommunalreformen og viser, at nok har mange arbejdspladser været ramt af besparelser og afskedigelsesrunder, men det har på nogle arbejdspladser styrket det lokale samarbejde og medarbejderindflydelsen, mens det på andre har forringet samarbejdsklimaet

Organisationsforandringer
Foto: Colourbox

Ny undersøgelse viser, at organisationsforandringer ikke nødvendigvis er ensbetydende med et forringet samarbejdsklima. Mod forventning finder vi, at der ikke er forskel på samarbejdsklimaet og graden af medarbejderinddragelse i kommuner, der tilbage i 2007 blev sammenlagt som følge af Kommunalreformen og kommuner, der ikke blev. Samme billede viser sig, når det gælder tillidsrepræsentanters muligheder for indflydelse, hvor op mod halvdelen af tillidsrepræsentanterne faktisk oplever, at de har fået mere indflydelse – også i sammenlagte kommuner.

Tillidsrepræsentanter og ledelsens tilgang til samarbejdet er helt afgørende for, hvordan organisatoriske forandringer påvirker samarbejdsklimaet lokalt; jo mere samarbejdsorienteret og højere tillid der i udgangspunktet er mellem parterne, jo bedre glider samarbejdet under og efter større organisatoriske forandringer som Kommunalreformen. Mange tillidsrepræsentanter oplever, at de inddrages i strategiske og økonomiske forandringer såsom budgetnedskæringer omstruktureringer efter kommunalreformen, men de oplever ikke altid at få reel indflydelse på disse emner. Samarbejdet lever således op til MED-aftalens bestemmelser, men giver ikke nødvendigvis stor indflydelse.  

Artiklen tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af knap tusinde kommunale tillidsrepræsentanter (TR).

Læs hele artikel ’Samarbejde under omstrukturering set fra de tillidsvalgtes perspektiv – kommunalreformens effekter’ af Trine P. Larsen, Steen E. Navrbjerg, Jonas Hulgaard Kristiansen og Nana Wesley Hansen, publiceret i Tidsskrift for Arbejdsliv 24. årgang, nr. 2.

Emner