2. juni 2017

Hvordan opbygger og reparerer forhandlere tillid? Betydningen af uformelle kontakter

Decentralisering af kollektive forhandlinger fra centrale niveauer til virksomhedsniveau er udbredt i de vestlige økonomier, og EU har skubbet på for at forstærke udviklingen efter finanskrisen. I denne artikel bruger vi metoden process tracing til at udforske de lokale forhandlingsprocesser, og hvad decentraliseringen betyder for de lokale forhandlingsrelationer. Vi sammenligner to forhandlingsprocesser i forbindelse med lokale lønforhandlinger i industrien -  en på en dansk virksomhed og en på en australsk virksomhed. Decentraliseringen er sket via lov i Australien, mens decentralisering i Danmark er aftalebaseret. Vores resultater peger på, at den aftalebaserede decentralisering skaber et større spillerum for at opbygge og reparere tillid mellem de lokale aftaleparter end den lovgivningsbaserede decentralisering. De danske forhandlere kan i højere grad udnytte uformelle kontakter i forhandlingsprocessen end deres australske kollegaer, når det gælder om at skabe og fastholde tillid ledere og tillidsrepræsentanter imellem.

Artiklen Partnership under pressure: A process perspective on decentralized bargaining in Danish and Australian manufacturing er bragt i European Journal of Industrial Relations, 2. juni 2017.

Læs artiklen her