7. oktober 2015

Samarbejde og forhandling i krisetider

Artiklen belyser, hvordan forholdet mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten påvirkes, når virksomheder står over for kriser. Artiklen viser, at fronterne mellem parterne ofte skærpes, når den økonomiske situation forværres, men også, at de institutionelle rammer – dvs. samarbejdssystemet og aftalesystemet – spiller en afgørende rolle for, hvordan udfordringer tackles på arbejdspladsen. Parternes forskellige tilgange til håndteringen af lønstop og lønnedgang og henholdsvise afskedigelser er således betinget i forskelle i de formelle krav til medarbejderinddragelse i lovgivning og overenskomster. Resultaterne viser dog også, at tillidsforholdet mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten synes at have større betydning, når de institutionelle rammer ikke stiller formelle krav til medarbejderinddragelse.

FAOS-forskere Steen E. Navrbjerg og Trine P. Larsen har skrevet artiklen, der er bragt i Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 3, oktober 2015 Trine P. Larsen har desuden været medredaktør på dette nummer af Arbejdsliv.