7. april 2017

Samtaler i lukkede rum er et vigtigt redskab på arbejdspladsen

Et nyt mikro-sociologisk studie peger på, at fortrolige samtaler mellem leder og personale på en arbejdsplads er vigtige for udviklingen af løn arbejdsvilkår.
Anna Ilsøe og Jonas Felbo-Kolding fra FAOS har netop udgivet artiklen The role of physical space in labour–management cooperation: A microsociological study in Danish retail, som præsenterer et studie af arbejdspladsens rumlige indretning og dens betydning for samarbejdet på seks udvalgte virksomheder i dansk detailhandel.

Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads foregår ofte langt mere uformelt i servicefagene end i eksempelvis industrien. I industrien er der ofte både samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, mens det kun er tilfældet på et mindretal af arbejdspladser i privat service. Arbejdspladsens indretning og rum får derfor potentielt større betydning for samarbejdet, da det foregår, når ledere og medarbejdere møder hinanden mere eller mindre tilfældigt, mens de er på arbejde.

Artiklen identificerer på baggrund af analysen af de seks dybdegående case studier fire forskellige ’rum’ for uformelt leder-medarbejder samarbejde: åbent-kollektivt, lukket-kollektivt, åben-individuelt, lukket-individuelt. Åbne-kollektive rum er karakteriseret ved, at kunder og /eller kollegaer er til stede – der er altså publikum til samtalen og grænser for, hvad man siger eksempelvis ved kassen i et supermarked. Her udvikles en familiær stemning, hvor lederne føler man kan tale om alt, men medarbejderne oplever klare grænser for, hvad de tør sige. Størst fortrolighed mellem ledere og medarbejdere opnås i lukkede individuelle rum, hvor den enkelte leder og medarbejder taler sammen uden vidner – eksempelvis i et møderum. Studiet peger på, at disse fortrolige samtaler er vigtige for udviklingen af løn og andre arbejdsvilkår for den enkelte medarbejdere – og herunder fastholdelse og karriereudvikling af talenter på arbejdspladsen.

Artiklen er bragt i Economic and Industrial Democracy, marts 2017
Læs artiklen (kræver login)