Social beskyttelse på et fleksibelt arbejdsmarked

Projektet Transforming European Work and Social Protection – A New Proactive Welfare State Fit for The Future World of Work (TransEuroWorkS) vil kortlægge, hvilke konsekvenser fleksible ansættelsesformer har for arbejdsmarkedets sammensætning.  Samtidig undersøges, hvordan velfærdsstater og overenskomstsystemer kan hjælpe med at afbøde de potentielle negative virkninger ved fleksible kontrakter for arbejdstagere, familier og virksomheder.

Anna Ilsøe er PI og Trine Pernille Larsen er co-PI på work-package 5 med titlen 'New forms of work and social dialogue'. Denne del af projektet indeholder en survey med fokus på fleksible ansættelsesformer på tværs af 27 medlemsstater og to lande uden for EU, og hvordan de opleves af ledere og arbejdstagere. Fra Københavns Universitet deltager også en postdoc.

Forskningsprojektet er komparativt og involverer et stort konsortium af forskere fordelt på 8 europæiske lande: Danmark, Belgien, Holland, England, Irland, Schweitz, Spanien og Slovakiet. Professor Olaf van Vliet fra Leiden University koordinerer det overordnede project. Derudover deltager forskerteams fra følgende universiteter og institutioner: Københavns Universitet, TU Delft, University of Barcelona, University of Geneva, University of Kent, University College Dublin, Center for European Policy Studies og Central European Labor Studies Institute.

Forskningssamarbejdet muliggør en sammenligning af erfaringer på tværs af de deltagende lande. Det er et centralt mål i projektet, at denne videndeling på tværs af landegrænser giver mulighed for udveksling af bedste praksisser på området.

Projektet TransEuroWorkS har samlet set modtaget 25,2 millioner kroner fra Horizon Europe, der er et forskningsprogram under EU-kommissionen.

Finansieret af

Europa-kommissionen (Horizon Europe) 

ProjekttitelTransforming European Work and Social Protection – A New Proactive Welfare State Fit for The Future World of Work (TransEuroWorkS)

Bevilling til FAOS:  2,3 millioner DKK
Projektansvarlige: Anna Ilsøe og Trine P. Larsen
Periode: November 2022 - oktober 2026

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Ilsøe, Anna Lektor +4535323212 E-mail
Larsen, Trine Pernille Lektor +4535324514 E-mail