Projekttema 5

Fremtidens arbejdsmarked: Digitalisering, atypisk beskæftigelse og udfordringer for aftaler og lovgivning

Digitaliseringen betyder, at visse jobs og jobfunktioner på sigt vil blive automatiseret og erstattet af andre. Der bliver derfor behov for nye former for efteruddannelse, som koordineres inden for rammerne af den danske model. Atypisk beskæftigelse – også knyttet til digitale platforme – indeholder muligheder for både arbejdsgivere og beskæftigede bl.a. i form af øget fleksibilitet og ’trædesten’ til fuldtidsbeskæftigelse. Men de atypisk beskæftigede, der ofte afgrænses til deltidsansatte med få ugentlige arbejdstimer, midlertidigt ansatte og bureauvikarer, har en lavere organisationsgrad og overenskomstdækning end gennemsnittet på arbejdsmarkedet. Derudover tyder udviklingen på, at flere danskere vil kombinere lønmodtagerjobs med indtægter som selvstændige, herunder fra digitale platforme. Samlet set stiller digitaliseringen og atypiske beskæftigelsesformer dermed spørgsmål til eksisterende aftaler og lovgivning. I programperioden vil vi have fokus på spørgsmål som disse:

  • Digitale platforme som arbejdsmarkedsintegration
  • Digital automatisering, beskæftigelse og efteruddannelse
  • Kombinatører og den danske model
  • Hvordan forholder arbejdsmarkedsorganisationerne sig til atypisk beskæftigede?
  • Hvor anvendes de atypisk beskæftigede, hvordan og hvorfor?

Læs hele FAOS Forskningsprogram 2019-2023 'Den Danske Model: Erosion eller ny stabilitet'