Forskningsområde: Digitalisering, fleksible beskæftigelsesformer og sikkerhed

Debatten om fremtidens arbejdsmarked er vokset i de senere år. På den ene side skubber digitaliseringen af arbejdsmarkedet og arbejdslivet til traditionelle kategorier som lønmodtager, selvstændig, kompetencer, ledelse og arbejdsgiveransvar. På den anden side skubber mere fleksible beskæftigelsesformer til tanken om, at arbejdstagere kan og vil bestride et eller flere faste fuldtidsjob frem til pensionsalderen. Dette gælder både velkendte former for atypisk beskæftigelse som deltidsjobs, der i stigende grad dækker over jobs med få timer og nultimerskontrakter, og helt nye beskæftigelsesformer som platformsarbejde og influencing.

Samtidigt er meget af den sociale beskyttelse, vi har på vores arbejdsmarked, udviklet i relation til et mere analogt arbejdsliv og fast fuldtidsbeskæftigelse. Spørgsmålet er derfor, hvordan det ser ud med den sociale beskyttelse og medarbejderrepræsentation i det digitale og fleksible arbejdsliv. Hvordan opleves adgangen til forskellige former for sikkerhed, repræsentation og fleksibilitet? Hvordan håndterer arbejdsmarkedets parter udviklingen? Hvor adskiller erfaringerne i Danmark sig fra andre europæiske lande? Inden for dette forskningsområde vil vi særligt fokusere på følgende temaer:

  • Social beskyttelse af fleksible beskæftigelsesformer
  • Overenskomstdækning af digitale virksomheder
  • Algoritmeledelse, AI og arbejdsmarkedsrelationer
  • Arbejdsmiljø i platformsøkonomien

Læs hele FAOS Forskningsprogram 2024-2028 'Den danske model under øget politisering, europæisering og digitalisering'