Covid-19: Virtuel ledelse under corona-krisen

Corona-epidemien ændrede på ekstremt kort tid mange menneskers arbejdsformer. I løbet af få dage skulle mange finde måder at arbejde hjemmefra, og nye arbejdslivsbalancer skulle findes. På virksomhedsplan oplevede mange ledere at skulle lede møder på nye måder. Man prøvede måske nok at holde møder med andre ledere via internettet, men personaleledelse af medarbejdere via virtuelle platforme var for mange noget helt nyt. Dette projekts formål er at belyse, hvordan ledelser tackler personaleledelse virtuelt under corona-krisen.

Mere langsigtet disrupter corona-krisen arbejdsorganiseringer på arbejdspladsen – og det har potentielt både individuelle og kollektive konsekvenser. De erfaringer, vi gjorde om virtuel ledelse under corona-krisen, er af stor vigtighed for fremtidig ledelse. Et vigtigt element i denne undersøgelse var således at belyse, hvilke blivende effekter de nye erfaringer om distanceledelse får. Det var relevant at undersøge, i hvilket omfang ledelse under Corona sætter varige spor i fremtidig ledelse – og om samarbejdet på arbejdspladser vil ændre sig permanent, eller om arbejdspladserne vender tilbage til den gamle orden, når krisen er ovre.

Deltagere: Lektor Steen E. Navrbjerg (FAOS) og professor Dana Minbaeva (CBS)

Læs mere om projektet og resultater

 

Projektet vil være baseret på både kvalitative interview og en survey. De kvalitative interview er eksplorative, fordi undersøgelsen bevæger sig ind på ukendt territorie, og de danner grundlag for surveyundersøgelsen.

 

 

 

Finansieret af

Innovationsfondens COVID 19 særbevilling

Projektperiode: 20.04.20 – 01.10.20
Kontakt: Steen E. Navrbjerg

Interne forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Navrbjerg, Steen Erik Lektor +4535323279 E-mail