Covid-19: Virtuel ledelse under corona-krisen

Projekt

Corona-epidemien har på ekstremt kort tid ændret mange menneskers arbejdsformer. I løbet af få dage har mange skullet finde måder at arbejde hjemmefra, og nye arbejdslivsbalancer har skullet findes. På virksomhedsplan har mange ledere oplevet at skulle lede møder på nye måder. Man har måske nok prøvet at holde møder med andre ledere via internettet, men personaleledelse af medarbejdere via virtuelle platforme er for mange noget helt nyt. Dette projekts formål er at belyse, hvordan ledelser tackler personaleledelse virtuelt under corona-krisen.

Mere langsigtet disrupter corona-krisen arbejdsorganiseringer på arbejdspladsen – og det har potentielt både individuelle og kollektive konsekvenser. De erfaringer, vi gør om virtuel ledelse under corona-krisen, er af stor vigtighed for fremtidig ledelsen. Et vigtigt element i denne undersøgelse er således at belyse, hvilke blivende effekter de nye erfaringer om distanceledelse får. Det er relevant at undersøge, i hvilket omfang ledelse under Corona sætter varige spor i fremtidig ledelse – og om samarbejdet på arbejdspladser vil ændre sig permanent, eller om arbejdspladserne vender tilbage til den gamle orden, når krisen er ovre.

Projektet vil være baseret på både kvalitative interview og en survey. De kvalitative interview er eksplorative, fordi undersøgelsen bevæger sig ind på ukendt territorie, og de danner grundlag for surveyundersøgelsen.

Læs mere om projektet og de første resultater her

Deltagere: Lektor Steen E. Navrbjerg (FAOS) og professor Dana Minbaeva (CBS)
Projektperiode: 20.04.20 – 01.10.20
Finansiering: Innovationsfondens COVID 19 særbevilling
Kontakt: Steen E. Navrbjerg