Projekttema 3

Lokale forhandlinger og den virksomhedsbaserede aftalemodel   

I de seneste år er der i flere overenskomster kommet nye muligheder for at indgå lokale aftaler, som afviger fra sektoroverenskomsten, hvis der kan opnås lokal enighed. Forudsætningen for en sådan centraliseret decentralisering er imidlertid stærke og forhandlingskompetente parter på virksomhederne, som formår at bruge de øgede muligheder. Lykkes det at bruge overenskomstens muligheder, opnår virksomheden ofte øget effektivitet og konkurrenceevne. Man kan forestille sig, at det på mange virksomheder lykkes at skabe win-win-aftaler, hvor både ledelse og medarbejdere ser gevinster. Men hvad sker der i de tilfælde, hvor det ikke lykkes at indgå lokalaftaler? Og er der virksomheder, hvor aftaler bliver set som win-lose-aftaler – altså hvor den ene part oplever at have tabt? Der rejser sig på den baggrund en række problemstillinger for den danske model lokalt:

  • Udfyldning af og opfølgning på sektoroverenskomsterne på virksomhederne
  • Styrker og svagheder ved decentraliseringen af aftalesystemet
  • Koordinering af overenskomstkrav – virksomheders og tillidsvalgtes erfaringer

Læs hele FAOS Forskningsprogram 2019-2023 'Den Danske Model: Erosion eller ny stabilitet'