Forskningsområde: Forhandlinger og samarbejde på arbejdspladsniveau

Den danske model er forankret på arbejdspladserne. De fleste branche-overenskomster giver mulighed for lokale forhandlinger på arbejdspladserne, hvor overenskomsterne så kan tilpasses virksomhedernes og medarbejdernes behov. Det fordrer samarbejdsvilje og kompetente forhandlere på lokalt plan. Der er imidlertid også arbejdspladser, hvor relationerne er udfordret, og hvor det kan være sværere at forhandle lokale løsninger.

Arbejdspladser og medarbejdere er i varierende grad tilknyttet den danske model. De fleste medarbejdere er på en arbejdsplads med en branche-overenskomst, men der er også en del virksomheder, som har en virksomheds-overenskomst. Der er virksomheder, som ikke har overenskomst og ikke er tilknyttet arbejdsgiverorganisationer. Der er arbejdspladser, hvor kun få eller måske ingen af medarbejderne er organiseret i fagforeninger. Endelig findes der inden for nogle brancher et ’dobbelt’ arbejdsmarked, hvor nogle grupper har tryggere løn og arbejdsvilkår end andre. I enkelte tilfælde findes et sådant dobbelt arbejdsmarked endda på den enkelte arbejdsplads.

FAOS vil belyse, hvad denne varierende grad af tilknytning til den danske model via overenskomster og tilhørsforhold til organisationer betyder for forhandlinger, samarbejde, løn og arbejdsvilkår på arbejdspladserne.

  • Ledelse og samarbejde lokalt
  • Lokale forhandlinger
  • Virksomhedsoverenskomster
  • Samarbejde og forhandling på uorganiserede virksomheder

Læs hele FAOS Forskningsprogram 2024-2028 'Den danske model under øget politisering, europæisering og digitalisering'