1. december 2021

Covid-19: Virtuel ledelse under corona-krisen

Den store stigning i hjemmearbejde har skabt nye udfordringer for ledelse og arbejdsmiljø. Foto: Colourbox

Corona-pandemien har på kort tid ændret mange menneskers arbejdsformer. I løbet af få dage skulle mange finde nye måder at arbejde på hjemmefra, hvilket bl.a. har skabt nye udfordringer med arbejdslivsbalancen.

Projektet Virtuel ledelse under coronakrisen har fulgt en række ledere under både 1. og 2. nedlukning i 2020 for at belyse, hvordan ledelse og samarbejde udviklede sig under krisen. Projektet er baseret på interviews ad flere omgange med ledere og medarbejdere på 18 forskellige virksomheder – i alt 64 interviews. Herudover en kvantitativ del, baseret på et spørgeskema med svar fra 594 HR-ledere.

På virksomhedsplan har mange ledere oplevet at skulle lede møder på nye måder. Ud over de sædvanlige tekniske problemer med virtuelle møder, kan det være en udfordring ved virtuelle ledelsesformer at systematisere møder og fastholde autoriteten, når man ikke er samlet fysisk. På nogle virksomheder er visse medarbejdere sendt hjem for at arbejde, mens andre forbliver på arbejdspladsen. Det har skabt potentiale for nye balancer, men også spændinger mellem medarbejdergrupper; nogle kan føle sig mere direkte værdsat end andre; ligesom nogle går glip af både formel og uformel information, når de arbejder hjemme. Sådanne problematikker har skullet håndteres af ledelsen i et virtuelt ledelsesrum.

Krisen har også udfordret arbejdslivsbalancen. Selv dem, der almindeligvis kunne arbejde hjemme uden problemer, måtte under krisen gøre det under andre forhold, fordi børn også var hjemme fra skole og børnehave. Det var ukendt territorie for mange ledere. Hvordan forholder man sig til produktivitet under sådanne betingelser, hvor medarbejdere må prioritere tiden på nye måder.

Langsigtede konsekvenser

Mere langsigtet har Corona-krisen potentiale til at disrupte arbejdsorganiseringer som vi kender dem - men også åbnet for nye muligheder. Projektet viser, at ledere er blevet overrasket over, hvor produktive og effektive medarbejderne har været mens de arbejdede hjemme i løbet af lock-down. Det har åbnet for nye diskussioner om, hvordan arbejdet kan balanceres mellem fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen og hjemmearbejdet. Mange medarbejdere vil fremover forvente, at de får vide muligheder for at arbejde hjemme. Samtidig er det også gået op for både ledere og medarbejdere, at fysisk tilstedeværelse gør noget for sammenholdet og synergier på arbejdspladsen. Man samstemmer både forventninger og faglige løsninger gennem uformelle møder på arbejdspladsen, og også socialt har det for mange medarbejdere været et wake-up call, hvor vigtig arbejdspladsen og kollegerne er.

Undersøgelsen er mundet ud i tre rapporter:

Rapport 1: Virtuel ledelse under coronakrisen – de kvalitative studier fokuserer på den første nedlukning. Rapporten belyser med udgangspunkt i 36 interviews under 1. nedlukning i foråret 2020 en lang række udfordringer og muligheder under krisen, herunder forholdet mellem de hjemsendte, de hjemmearbejdende og de, som stadig er fysisk på arbejde.

Rapport 2: Virtuel ledelse under corona-krisen – de kvantitative studier er en gennemgang af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen med 594 besvarelser fra HR-ledere. Denne rapports analyser suppleres af data fra en anden runde af interview med de samme personer som i foråret 2020. Interviewene blev indsamlet lige inden den anden nedlukningen i vinteren 2020-21.

Syv blogs om ledelse og medarbejderes trivsel under corona-krisen er en samling af essays og kronikker, skrevet løbende under krisen og direkte i forlængelse af interview og dataindsamling. Nogle er skrevet få timer efter interviewrunder og er således meget rå og upolerede beskrivelser af, hvad der skete under Corona-nedlukningen – mens det stod på.