23. april 2020

Covid-19: Virtuel ledelse under corona-krisen

Den store stigning i hjemmearbejde har skabt nye udfordringer for ledelse og arbejdsmiljø. Foto: Colourbox

Nyt forskningsprojekt skal belyse, hvordan ledelser i virksomheder og institutioner tackler udfordringen med virtuel personaleledelse under corona-krisen. Yderligere vil projektet undersøge, hvilke permanente konsekvenser de nye erfaringer med distanceledelse får på arbejdspladser.

Corona-epidemien har på ekstremt kort tid ændret mange menneskers arbejdsformer. I løbet af få dage har mange skullet finde nye måder at arbejde på hjemmefra, hvilket bl.a. har skabt nye udfordringer med fx arbejdslivsbalance.

På virksomhedsplan har mange ledere oplevet at skulle lede møder på nye måder. Ud over de sædvanlige tekniske problemer med virtuelle møder, kan det være en udfordring ved virtuelle ledelsesformer at systematisere møder og fastholde autoriteten, når man ikke længere er samlet fysisk. På nogle virksomheder er nogle medarbejdere sendt hjem for at arbejde, mens andre forbliver. Det kan skabe nye balancer og måske også spændinger mellem medarbejdergrupper; nogle kan føle sig mere direkte værdsat end andre; ligesom nogle kan gå glip af både formel og uformel information, når de arbejder hjemme. Sådanne problematikker skal også håndteres af ledelsen i et virtuelt ledelsesrum.

Krisen har også udfordret arbejdslivsbalancer. Selv dem, der almindeligvis kan arbejde hjemme uden problemer, må under krisen gøre det under andre forhold, fordi også børn er holdt hjemme fra skolen. Det er ukendt territorie for mange ledere - for hvordan forholder man sig til produktivitet under sådanne betingelser, hvor medarbejdere må prioritere tiden på nye måder.

Langsigtede konsekvenser

Mere langsigtet disrupter corona-krisen arbejdsorganiseringer. Efteruddannelse sættes mange steder i bero, ligesom der er ansættelsesstop. De første uger af krisen retter sig mod at løse problemer her og nu, men det må forventes, at medarbejderne ganske hurtigt vil stille krav om, at ledelsen sætter nye mål – for arbejdspladsen såvel som for den enkelte. Sker det ikke, gennemsyres organisationen af usikkerhed, og det går ud over produktiviteten.

”De erfaringer, vi gør om virtuel ledelse under corona-krisen, er af stor vigtighed for fremtidig ledelse. Et vigtigt element er at belyse, hvilke blivende effekter de nye erfaringer om distanceledelse får – og om samarbejdet på arbejdspladser vil ændre sig permanent eller om arbejdspladserne vender tilbage til den gamle orden, når krisen er ovre,” siger lektor Steen E. Navrbjerg, der leder projektet sammen med professsor Dina Minbaeva fra CBS. Dansk Industri er samarbejdspartner og leverer input og kontakter til projektet.

Projektet blev igangsat den 15. april 2020 og er baseret på både kvalitative interviews og surveys. Projektet forventes afsluttet i oktober.

Læs om de første resultater, der blev præsenteret i juni 2020 her

Læs hele rapporten ’Virtuel ledelse under corona-krisen – de kvalitative resultater’ af Steen E. Navrbjerg, FAOS og Dana Minbaeva, CBS.

Oplev webinaret ’Virtuel ledelse under Corona-krisen

Projektet udføres i et samarbejde mellem FAOS og CBS, og ledes af lektor Steen E. Navrbjerg, FAOS, Københavns Universitet og professor Dana Minbaeva, Department of Strategy and Innovation, Copenhagen Business School. Projektet er finansieret af Innovationsfondens COVID 19 særbevilling.