Arbejdsvilkår i luftfart under og efter corona

Hvilke aftaler har parterne i luftfartsbranchen indgået under corona-nedlukningerne? Hvilke hjælpepakker har været i spil i forskellige lande? Og er der bestemte led i luftfartsbranchens værdikæder, som har klaret sig bedre end andre? Det er hovedspørgsmålene i et nyt projekt, som skal belyse udviklingen i luftfart før, under og efter Corona-pandemien i seks europæiske lande (Danmark, Tyskland, Spanien, Polen, Irland og Frankrig).

Projektet har særligt fokus på de industrielle relationer – altså relationer mellem arbejdsgiver(organisationer) og arbejdstager(organisationer) samt statens rolle under Corona-krisen. Projektet er finansieret af EU’s generaldirektorat for beskæftigelse.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Navrbjerg, Steen Erik Lektor +4535323279 E-mail

Finansieret af

EU’s generaldirektorat for beskæftigelse.

Bevilling til FAOS: 335.890 kroner
Projektansvarlig: Steen E. Navrbjerg
Projekt: VIRAL – Varieties of Industrial Relations in Aviation Lockdown
Periode:  Oktober 2021 til oktober 2023