Den digitale økonomi på arbejde – integration og segmentering i hybride arbejdsmarkeder

Hvad betyder digitale arbejdsplatforme for arbejdsmarkedet? Oplever den enkelte freelancer platformsarbejdet som en trædesten ind på arbejdsmarkedet – eller en blindgyde – og udvikles der forskellige karriereforløb på forskellige typer af platforme? Dette er nogle af hovedspørgsmålene i projektet ’Den digitale økonomi på arbejde – integration og segmentering i hybride arbejdsmarkeder’.

Projektet skal kortlægge, hvordan og i hvilket omfang digitale arbejdsplatforme bidrager til beskæftigelse og karriereveje på det danske arbejdsmarked.

 

Forskningsprojektet består af to delprojekter, der analyserer arbejdsmarkedsintegration og segmentering på digitale arbejdsmarkeder henholdsvis på platformen og efter platformsarbejdet.

Det første delprojekt kombinerer digitale data fra fem platforme med interview af platformsejere og arbejdere. Det andet delprojekt kombinerer surveydata om brug af digitale platforme fra 18.000 danskere med registerdata om arbejdsmarkedstilknytning. En stor del af projektet er således dataindsamling og bearbejdning, og der bliver derfor knyttet en Phd.-studerende til hvert delprojekt.

 

 

Anna Ilsøe og Trine Larsen fra FAOS leder projektet, som udføres i samarbejde med Jakob Demant, Sociologisk Institut, og Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, samt to Phd.-studerende. Fem forskellige typer af arbejdsplatforme – rengøring, transport, hotel, it-specialister og kontorarbejde – analyseres i projektet.

 

Finansieret af

VELUX FONDEN

Projektperiode: August 2020 - december 2023
Kontakt: Trine P. Larsen og Anna Ilsøe

Projektansvarlige

Navn Titel Telefon E-mail
Ilsøe, Anna Lektor +4535323212 E-mail
Larsen, Trine Pernille Lektor +4535324514 E-mail