Platformsarbejde i Danmark

Udvikling, muligheder og udfordringer i et juridisk og sociologisk perspektiv.

Formålet med dette forskningsprojekt er, at belyse den generelle udvikling i platformsarbejdet i Danmark samt muligheder og udfordringer i forhold til den danske arbejdsmarkedsmodel. Projektet udføres i et tværvidenskabeligt samarbejde mellem forskningscenteret WELMA og forskningscenteret FAOS, beliggende på henholdsvis Det Juridiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Projektet følger således udviklingen i platformsarbejdet fra såvel et juridisk som et sociologisk perspektiv i en 4-årig periode fra 2020-2023. Resultaterne formidles i korte halvårlige rapporter samt en årlig workshop.

Fra FAOS deltager centerleder, lektor, ph.d. Søren Kaj Andersen og lektor, ph.d. Anna Ilsøe og i samarbejdsprojektet, mens professor, dr. jur. Jens Kristiansen, lektor, ph.d. Catherine Jacqueson og post.doc. Martine Stagelund Hvidt deltager fra WELMA.

Projektperiode: 2020 – 2023
Finansiering: 2 millioner kroner fra Beskæftigelsesministeriet
Kontakt: Søren Kaj Andersen eller Anna Ilsøe