Digitale arbejdsplatforme og nye arbejdsmiljøudfordringer

Et nyt forskningsprojekt finansieret af Europe-Kommissionen (Horizon) og Danmarks Frie Forskningsråd (DFF) vil undersøge arbejdsmiljøet i den europæiske platformsøkonomi. Projektet vil bidrage med ny viden om de arbejdsmiljørisici, der knytter sig an til platformsarbejde i en række europæiske lande, ligesom projektet undersøger arbejdsmiljøreguleringen i platformsøkonomien og vil dermed skabe grobund for læring på tværs af Europa. Trine P. Larsen og Anna Ilsøe står sammen med en fremtidig postdoc for den danske del af projektet, mens det overordnede projekt ledes og koordineres af Karolinska Instituttet, Sverige. Udover FAOS deltager samarbejdspartnere fra Belgien, Finland, Polen, Spanien, Storbritannien og Sverige.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Ilsøe, Anna Lektor +4535323212 E-mail
Larsen, Trine Pernille Lektor +4535324514 E-mail

Finansieret af

Europa-kommissionen (Horizon) og Danmarks Frie Forskningsråd.

Projekttitel: New challenges for occupational safety and health in times of digital transformation in Europe (GIG-OSH)
Bevilling til FAOS:  1,54 millioner DKK
Projektansvarlige: Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Periode: November 2022 - november 2025