Medarbejderinddragelse og algoritmisk ledelse (Incoding)

FAOS er del af et nyt EU finansieret projekt omkring medarbejderinddragelse og algoritmisk ledelse. Projektets formål er at generere og formidle ny viden omkring, hvordan medarbejderindflydelse sikres i forbindelse med brugen af algoritmisk ledelse på europæiske arbejdspladser. Projektet undersøger således kollektive forhandlingers og andre former for medarbejderinddragelses rolle i forbindelse med algoritmisk ledelse. Fokus er især på de udfordringer, der knytter sig an til algoritmisk ledelse set fra et medarbejder- og arbejdsgiverperspektiv, ligesom projektet også belyser forskellige eksempler og lokale løsninger, som parterne lokalt har udviklet med henblik på at sikre medarbejderinddragelse i forbindelse med brugen af algoritmisk ledelse på europæiske virksomheder. Projektet koordineres af Universitet i Barcelona og involverer udover Danmark også Tyskland, Spanien, Østrig og Ungarn.  Den danske del af projektet gennemføres af FAOS og forestås af Trine P. Larsen og Anna Ilsøe.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Ilsøe, Anna Lektor +4535323212 E-mail
Larsen, Trine Pernille Lektor +4535324514 E-mail

Finansieret af

EU’s generaldirektorat for beskæftigelse og sociale anliggender.

Projekttitel:  Democracy at work through transparent and inclusive algorithmic Management (Incoding)
Bevilling til FAOS:   757,535 kroner (€101 824.41)
Projektansvarlige: Trine P. Larsen og Anna Ilsøe
Periode: September 2021 til Oktober 2023