Konference om løse ansættelser og mentale sundhedsudfordringer

I de senere år er der kommet et større fokus på folk med arbejdsformer, som adskiller sig fra en fast fuldtidsstilling. Løse ansættelsesformer kan fx være kendetegnet ved en meget kort ugentlig arbejdstid, også kaldet marginalt deltidsarbejde, samt arbejde via digitale platforme og tidsbegrænsede stillinger.

"Løst ansatte har typisk en betydelig usikkerhed i ansættelsen, og tidligere studier har vist, at jobusikkerhed hænger sammen med større risiko for udvikling af depressive symptomer", siger Helene Garde, der er professor på NFA og står i spidsen for konferencen.

"Forskere fra NFA og Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet præsenterer den nyeste viden om løst ansatte i Danmark, deres arbejdsmiljø og helbred samt arbejdsmarkedstilknytning," siger Helene Garde.

På Konferencen vil forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) præsentere resultater fra to projekter, der har set nærmere på forskellige grupper af løst ansatte i Danmark og deres arbejdsmiljø, helbred samt arbejdsmarkedstilknytning.

Trine P. Larsen og Anna Ilsøe fra FAOS vil bl.a. fortælle om vilkår for vikarer og platformsarbejdere.

Program

13.00-13.05 Velkomst og introduktion til projektet v. Anne Helene Garde (NFA)
13.05-13.15 Intro til løse ansættelser v. Trine Pernille Larsen (FAOS)
13.15-14.00 Marginal deltidsarbejdere v. Anne Helene Garde (NFA) og Helena Breth Nielsen (NFA)
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Platformsarbejdere og vikarer v. Anna Ilsøe (FAOS) og Trine Pernille Larsen (FAOS)
15.00-15.15 Tidsbegrænsede ansættelser v. Harald Hannerz (NFA)
15.15-15:30 Afrunding

Konferencen foregår fysisk på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), men det er også muligt at deltage online.

Læs mere om konferencen og tilmelding