Arbejdsvilkår i luftfarten – i frit fald eller med den danske model som faldskærm?

Foto: Colourbox

I hvilket omfang formår nationale arbejdsmarkedsmodeller at tilpasse sig udviklingen i international luftfart, hvor lavprisselskaber igennem en årrække har presset de traditionelle luftfartsselskaber og deres forretningsmodeller? Skubber udviklingen balancen mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i dansk luftfart, og hvilken betydning har Covid-19 krisen haft?

Det er nogle af de spørgsmål, der tages op på et FAOS-seminar den 2. november. Med udgangspunkt i et nyt europæisk forskningsprojekt sammenlignes udviklingen i dansk luftfart op til og under Corona-krisen med udviklingen i Irland og Tyskland.

Luftfartsbranchen er karakteriseret ved, at både arbejdskraft og produktionsmidler (fly) kan flyttes mellem lande på få timer. Det betyder, at luftfartsselskaber kan vælge at forumshoppe for at opnå den bedst mulige forretningsmodel – også når det gælder løn og arbejdsvilkår. Det har især lavprisselskaber som fx Ryanair benyttet sig af, hvilket har presset de traditionelle selskaber – og i sidste instans de nationale arbejdsmarkedsmodeller. Udviklingen er kun blevet forstærket under corona-krisen, hvor det økonomiske grundlag for luftfart blev revet væk med kort varsel.

Program:

14.00-14.10: Introduktion v. Steen Navrbjerg, FAOS

14.10-14.35: Irish aviation – the nest of Ryanair, a New Business Model in Aviation v. Professor Michael Doherty, Maynooth University, Irland

14.35-15.00: Industrial Relations in German aviation – Erosion or Recalibration of German Industrial Relations?  v. Associate Professor Michael Whittall, Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg, Germany

15.00-15.20: Industrial relations in Danish aviation – turbulence, Ryanair - and a legacy airline in trouble v. Associate Professor Steen Navrbjerg, FAOS, University of Copenhagen

15.20-15.35: Kaffe/te pause

15.35-16.25: Panel diskussion

- Thilde Waast, formand, Flyvebranchens Personale Union (FPU)
- Joakim Ärlund, VP Industrial Relations & Labour Law, SAS 
- Henrik Thyregod, næstformand, Dansk Metal Luftfart
- Peer Laier, underdirektør, Dansk Industri
- Kasper Berg, formand, Trafikforbundet
- Henrik Bay-Clausen, formand 3F Kastrup

16.25-16.30: Afslutning

Tilmeld dig seminaret

Seminaret foregår på engelsk i lokale 18.1.11 på Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K

Seminaret baserer sig på et igangværende internationalt forskningsprojekt ’VIRAL – Varieties of Industrial Relations in Lockdown’. Projektet belyser arbejdsmarkedsforhold inden for luftfarten før, under og efter corona i syv lande: Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Irland, Polen og Danmark. Hvert land følger udviklingen i hhv. det største nationale flyselskab (SAS, Lufthansa, Air France etc.) og Ryanair som to modpoler i udviklingen i luftfart.  Se nærmere på:  https://viralproject.eu/