COVID-19 i et HR perspektiv

Det seneste år er flere forskningsprojekter blevet igangsat for at undersøge, hvordan Corona-virussen har påvirket arbejdsmarkedet, ledelse og HR praksis. På dag 1 i en 3-dages møderække om COVID-19 sætter NOCA fokus på forskningen indenfor feltet.

En af oplægsholderne er Steen E. Navrbjerg fra FAOS, der vil fortælle om de foreløbige resultater i forskningsprojektet 'Virtuel ledelse under covid-19'. Projektet har set nærmere på, hvordan ledelser i virksomheder og institutioner tackler udfordringen med virtuel personaleledelse under Corona-krisen. Yderligere undersøger projektet, hvilke permanente konsekvenser de nye erfaringer med distanceledelse får på arbejdspladser.

Herudover vil forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) præsentere resultaterne fra et projekt, der har undersøgt trivslen og betydningen af arbejdsfællesskaber under coronakrisen. Projektet sætter fokus på, hvad medarbejdere og ledere kan gøre for at opretholde trivslen og opgaveløsningen i den ekstraordinære situation, vi befinder os i. 

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig